Nieuwe archeologische opgravingen te Gent

Op 31 juli startte de Dienst Stadsarcheologie met nieuwe opgravingen ten westen van de Bijloke. Dit archeologisch onderzoek gaat vooraf aan de aanleg van een nieuwe binnentuin naar ontwerp van de Groendienst, de zogenaamde 'muzentuin'. Toen de Cisterciënzerinnen zich in 1229 in de Bijloke vestigden, richtten zij er een natuurstenen abdijkerk op. Het vlak afgesloten koor en delen van het transept kwamen in 2005 aan het licht en werden toen onderzocht. Nu is het meer westelijke deel van die kerk, die in de 16de eeuw werd vernield en gedeeltelijk gesloopt, aan de orde.

Op 7 augustus zijn een eerste reeks aanpassingswerken gestart om de voormalige abdijgebouwen van de Bijloke geschikt te maken voor het nieuwe stadsmuseum of STAM. Deze werken zijn grotendeels gebaseerd op vroeger archeologisch onderzoek. Zo worden een hele reeks doorgangen die tot de eigenlijke cisterciënzerarchitectuur behoren en de oorspronkelijke circulatieassen zijn, terug vrijgemaakt. Een team van archeologen begeleidt de werken en voert plaatselijk bijkomend onderzoek uit. Dit geschiedt in samenwerking met de Dienst Gebouwen, de Dienst Monumentenzorg en het aannemersbedrijf Corners-Vrancx, aan wie deze werken werden toegewezen.

Iedereen die belangstelling heeft voor het archeologische onderzoek in de Bijloke, kan een geleid bezoek meemaken. Deze bezoeken gebeuren onder leiding van een archeoloog elke donderdag van 17 augustus tot 28 september om 15 uur. Het vertrekpunt is aan de Bijlokekaai, aan de ingang tot de Bijlokesite nr 5, naast het pompstation. Daar komt een archeoloog de deelnemers aan het geleide bezoek halen. Deelname aan deze bezoeken is gratis. Er moet niet op voorhand worden ingeschreven.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here