Zwarte Wouwen aangeslagen en teruggestuurd

Vorige week donderdag 27 januari 2005 zijn op bevel van de dienst CITES & Dierenwelzijn van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu tien beschermde Zwarte Wouwen (Milvus migrans) teruggestuurd naar Kameroen. Het gaat om roofvogels die zowel door de Europese Vogelrichtlijn als door het KB van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse gewest beschermd zijn. Niet alleen de soort 'Zwarte Wouw' is beschermd, ook alle ondersoorten, rassen en variëteiten van deze soort genieten bescherming, ongeacht hun geografische herkomst (dus ook de ondersoorten van buiten Europa). De handel in deze soort is verboden via de bepalingen van de Europese verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (CITES).

[img]www.belg.be/ws/i_nieuws/wouwen1.jpg[/img]

De inspecteurdierenartsen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben dinsdagochtend 25 januari de roofvogels op de luchthaven van Brussel-Nationaal onderschept. De opsporingsdienst van de douane stelde proces-verbaal op, enerzijds wegens het overtreden van de CITES-regelgeving en anderzijds omdat de transportkooien niet beantwoordden aan de dierenwelzijn- en IATA-normen (International Air Transport Association). Bovendien bleken de documenten die de vogels vergezelden niet te kloppen. Niet de Latijnse naam 'Milvus migrans', maar 'Aquila rapax' (Afrikaanse Steppearend) stond op de documenten vermeld. De dienst CITES & Dierenwelzijn besliste om de vogels terug naar Kameroen te sturen omdat de luchthaven van Zaventem niet over een officiële quarantaineruimte beschikt (!). Om de dieren onder goede condities terug te sturen, werden nieuwe en aangepaste transportkooien voorzien. De dienst CITES & Dierenwelzijn heeft vooraf contact opgenomen met de Kameroenese CITES-dienst, die verzekerde dat de roofvogels ook conform de CITES-regels opgevangen zouden worden en dat een onderzoek naar de afzender zou worden ingesteld. De vogels waren bestemd voor een berucht vogelhandelaar in Nederland. Betrokkene ontkent echter dat hij deze vogels heeft besteld

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here