Psychologische begeleiding terugbetalen in plaats van dure medicatie?

pillen1Psychologische begeleiding terugbetalen in plaats van dure medicatie? Vandaag lezen we in de krant dat onze kinderen elk jaar 107 miljoen geneesmiddelen nemen. Men maakt er o.a. melding dat meer kinderen leiden aan overgewicht, wat op die manier leidt tot meer diabetes type – 2. De Belgische Federatie van Psychologen wijst er op dat er voor kinderen met overgewicht ook goede psychologische begeleidingen bestaan, maar moet helaas vaststellen dat die niet vergoed worden door het RIZIV en daardoor minder toegankelijk zijn voor de kinderen.

“Psychologen beschikken over goede programma’s, die gericht zijn op de oorzaken van obesitas bij kinderen.” Legt Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie uit: “Die programma’s komen tot stand op basis van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek, waarmee aangetoond werd dat ze langdurige en blijvende resultaten hebben.” En dat is toch een belangrijk verschil met een medicamenteuze behandeling, die vaak symptomatisch gehanteerd wordt.

De Federatie pleit zeker niet om medicatie volledig te vervangen door psychologische begeleidingen, maar ziet het eerder als complementair. “Natuurlijk zijn er ook kinderen die overgewicht hebben omwille van lichamelijke oorzaken, waarvoor medicatie de eerste keuze van behandeling is. We stellen echter toch ook vast, dat medicatie heel vaak gehanteerd wordt als gemakkelijkheidsoplossing. Snel een pilletje nemen om het probleem onder controle te krijgen, terwijl de dieperliggende problemen zoals te weinig beweging, inefficiënte pedagogische aanpak, etc. buiten schot blijven.”

Als belangrijkste oorzaak hiervoor wijst Lowet op onze sterk gemedicaliseerde gezondheidszorg. “België is toch echt wel één van de koplopers als het gaat over consumptie van medicatie. We zien dat ook in de geestelijke gezondheidszorg, waar we vaststellen dat er een enorm verbruik is van psychofarmaca.” Het feit dat de klinisch psycholoog nog steeds niet erkend is als gezondheidszorgberoep speelt hierin een belangrijke rol. “De mensen op het RIZIV zijn zich al langer bewust van de rol die psychologische begeleiding kunnen spelen in de (geestelijke) gezondheid van mensen. Gezien de klinisch psycholoog niet erkend is als gezondheidszorgberoep, bestaat hij ook niet voor het RIZIV en is het haast onmogelijk om die begeleidingen terug te laten betalen. En voor de gewone mens in de straat, de ouder met het obese kind is dat nog steeds een belangrijke voorwaarde om voor die behandeling te kiezen.”

Minister Onkelinx heeft reeds een aantal keren aangekondigd dat ze de klinisch psycholoog wil laten erkennen binnen het KB 78. Tot nu toe is de werkgroep die hier rond van start had moeten gaan, nog steeds niet begonnen. De Federatie vreest dat, naarmate het einde van de legislatuur nadert, er opnieuw afstel van komt.

Koen Lowet
Stafmedewerker
Sectorverantwoordelijke klinische psychologie
Belgische Federatie van Psychologie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here