AFLATOXINES in veevoeders : situatie in België

koeGezien de alarmerende berichten in de pers over toxische aflatoxines in veevoeders in Duitsland en in melk in Nederland, wenst het FAVV enige verduidelijking te geven aangaande de situatie in België rekening houdend met de gegevens waarover het tot nu toe beschikt.

Aflatoxine is een gif (mycotoxine) dat aangemaakt wordt door schimmels. Deze schimmels kunnen aanwezig zijn in plantaardige grondstoffen tijdens hun groei of opslag. Veel hangt af van de klimatologische omstandigheden die van jaar tot jaar kunnen verschillen. Aflatoxine M1 kan aangetroffen worden in melk door de inname van besmette voedergewassen door het vee.

Op lange termijn kan aflatoxine kankerverwekkend zijn het kan oa de aanleg voor leverkanker vergroten.

Via het snelle Europese waarschuwingssysteem (RASFF) werd België op de hoogte gebracht van de problemen in Duitsland en van de invoer via de haven van Gent van besmette maïs door Nederland.

Niettegenstaande er voorlopig geen enkele aanwijzing is dat er in België ook van deze besmette maïs die van oorsprong uit Roemenië (volgens de RASFF) komt, zou geleverd zijn heeft het Agentschap contact opgenomen met Duitsland om hierover definitief uitsluitsel te verkrijgen. Ook werd er contact opgenomen met Nederland om bevestiging te krijgen over de al of niet verdere verdeling van deze besmette maïs naar België en of er van de besmette melkbedrijven melk is uitgevoerd naar België. Het onderzoek door het FAVV is volop lopende. Nederland bevestigde dat er dat er tot nog toe geen sprake is van distributie naar België vanuit Nederland.

Zowel het Voedselagentschap als de mengvoeders en de melksector voeren op regelmatige basis analyses uit op grondstoffen, veevoeders en melk voor de aanwezigheid van mycotoxines.

In 2012 werden door het FAVV 556 monsters genomen voor analyse op mycotoxines ( 251 specifiek voor analyse op aflatoxines) en slechts 1 resultaat was niet conform: het was een analyseresultaat van een grondstof die niet bestemd was voor nutsdieren. In 2013 werden reeds 49 analyses uitgevoerd (21 specifiek voor Aflatoxines ) en allen met een gunstig resultaat. Voor de melkanalyses werden in 2012 door het FAVV 179 monsters genomen en voor 2013 reeds 12 , de resultaten waren allen conform.

Ook de sector laat analyses uitvoeren. Wat betreft de melksector: er werden in 2012 238 monsters genomen en alle resultaten waren conform. Ook de mengvoedersector heeft in 2012 meer dan 520 monsters laten analyseren, waarvan zeker de helft specifiek voor voeders voor melkvee. Zowel in 2012 als 2013 werd één niet conform monster aangetroffen. Deze grondstoffen werden dan ook niet gebruikt. Wat betreft de afgewerkte veevoeders hiervan waren alle analyse resultaten conform zowel voor 2012 als 2013.

Met de gegevens waarover het FAVV tot nu toe beschikt kunnen we besluiten dat er tot nu toe geen enkele reden is om aan te nemen dat dit besmette veevoeder ook in België zou verdeeld en gebruikt zijn. Het FAVV blijft echter de situatie op de voet volgen en wacht onder meer nog op de definitieve bevestigingen van Duitsland en Nederland. Ook wordt er momenteel nagegaan of er van de zending die via de haven van Gent naar Nederland verstuurd werd absoluut geen partijen elders naar toe gevoerd zijn. Bron: FAVV-AFSCA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here