Lebbeke verkoopt BMW die reeds lang verkocht was…

bmwRare kronkels in Lebbeke… Onze redactie kreeg vandaag een mail van N-VA Gemeenteraadslid, De Wolf Raf die de verkoop van een BMW wou aankaarten

“Beste Persmedewerker,  Op de gemeenteraad van Lebbeke dd 31.1.2013 stond de verkoop van een BMW 728 geagendeerd. De Gemeenteraad stemde hiermee in en bepaalde dat de wagen te koop zou worden aangeboden op de website van de gemeente en in het maandblad Kramiek.

Tot onze consternatie stelden wij nadien vast dat de wagen reeds lang verkocht was, met name op 13.12.2012.

Raadslid Raf De Wolf kwam hieromtrent tussen op de GR van 28.2.2013 en bracht deze onverkwikkelijke zaak aan het licht, waarbij de ganse gemeenteraad door de burgemeester werd voorgelogen.

N-VA Bestuur

Denderbelle-Lebbeke-Wieze

 

Geachte Voorzitter en raadsleden,

Graag was ik nog even teruggekomen op het agendapunt nummer 9 op de gemeenteraad van 31/01 nml. De verkoop van een BMW728. Bij de omschrijving van dit agendapunt werd er gevraagd om de toestemming te geven voor de verkoop van deze wagen. Op de zitting van 31/01 werd er besproken om dit in de Kramiek te laten verschijnen en op de website van de gemeente en dat de verkoop zou geschieden aan de hoogst biedende.

Na enig onderzoek is nu gebleken dat deze wagen reeds op 13/12/2012 verkocht is voor de prijs van €400.

Onze vraag is uiteraard hoe het mogelijk kan zijn dat het college van Burgemeester en Schepenen een punt agenderen dat alreeds beklonken is.

Wij kunnen hier met onze fractie maar 2 redenen voor terugvinden en deze zijn

– oftewel dat jullie geen weet hadden van deze verkoop

– oftewel jullie dit wel degelijk wisten, maar dit niet wenste te vermelden om zo in regel te kunnen zijn.

Over de eerste reden heb ik mijn twijfels aangezien dit punt alreeds 2X op het schepencollege is geweest nml. 27/09/12 en 21/06/12

Van een college dat beweerd in “bekwame handen” te zijn, zou je toch mogen verwachten dat zij hun dossiers door en door kennen. Wat hier uiteraard niet het geval is.

Indien het college wel degelijk weet had van de verkoop, dan vinden wij het ongezien dat jullie een punt agenderen dat vals blijkt te zijn.

De N-VA fractie rekent er dan ook op dat het college in de toekomst ofwel eerst hun dossiers ten gronde bespreekt om het dan op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en ons niet te belasten met valse of onjuiste agendapunten.

De Wolf Raf

N-VA Gemeenteraadslid Lebbeke “

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here