Burgemeester van Gabrovo op driedaags werkbezoek in Aalst

gabrova

Aalst (redactie/mas) Van dinsdag 26 tot donderdag 28 februari 2013 bracht mevrouw Tanya Hristova, burgemeester van Gabrovo, een bezoek aan Aalst. Sinds 2009 heeft de stad Aalst een jumelage met de Bulgaarse stad Gabrovo. 

Op dinsdagavond sprak mevrouw Hristova kort de gemeenteraad toe. Ze had een lang gesprek met burgemeester Christoph D’Haese en met de schepen van Europese en Internationale Samenwerking Karim Van Overmeire.

De volgende dagen werden onder leiding van de schepen en samen met
enkele ambtenaren heel wat werkvergaderingen gehouden en diensten bezocht. Zo kreeg mevrouw Hristova uitleg over het personeelsbeleid van de stad, meer bepaald over de manier van aantrekken, motiveren, opleiden en evalueren van het personeel.

Afgesproken werd om wederzijdse contacten te onderhouden, vermits Gabrovo ook dergelijke managementstechnieken wil toepassen.

Er werd ook een bezoek gebracht aan de Woonwinkel, meer bepaald aan de vzw BEA, de energiedochter van de stad. Mevrouw Hristova kreeg er een presentatie over de dienstverlening rond efficiënt energiegebruik en de keuze van de juiste energiebronnen. Veel interesse ging naar de congressen die de Woonwinkel jaarlijks organiseert over wonen en energie, om zo de burger te
informeren en te stimuleren om omzichtig met energie om te gaan.

De dienst Toerisme kwam ook aan bod. Mevrouw Hristova stond erop nauwe contacten te onderhouden, Gabrovo wil immers een nieuw toeristisch infokantoor uitbouwen. Burgemeester Hristova was ook sterk geïnteresseerd in de dienst Evenementen, die momenteel een algemene coördinatie van alle evenementen in Aalst onderzoekt.

Uiteraard kwam de organisatie van Carnaval aan bod, want ook Gabrovo is een carnavalsstad. Eerder deze maand was er al een uitwisseling op dat vlak. Mevrouw Nela Rachevits, schepen van Socio-Economische Ontwikkeling, en
mevouw Radoslava Balevska, ambtenaar verantwoordelijk voor Cultuur en Toerisme brachten een bezoek aan onze stad tijdens Carnaval.

Woensdagavond vergaderde mevrouw Hristova met het jumelagecomité, dat onder het voorzitterschap van de heer Firmin Verbrugge en met de steun van de stad een jongerenproject voorbereidt. Daarbij worden op termijn een aantal Aalsterse jongeren voor een paar dagen uitgestuurd naar Gabrovo om daar op hun eigen wijze Aalst voor te stellen.

Later wordt er gewisseld en zullen ook jongeren uit Gabrovo naar Aalst komen. Intussen waren er ook contacten met de heer David De Geest van het Schola Cantorum Cantate Domino, dat in juni een rondreis maakt doorheen Bulgarije en onder andere in Gabrovo zal optreden.

Mevrouw Hristova rondde haar bezoek af met een bedrijfsbezoek aan de Jan De Nul Groep.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here