Antwerps Gouverneur coördineert projecten in de vallei van de Kleine Nete

Cathy Berx AntwerpenAntwerps Gouverneur Cathy Berx coördineert Vlaamse projecten in de vallei van de Kleine Nete. Op woensdag 27 februari vergaderde de eerste opvolgingscommissie Kleine Nete in Herentals. Deze opvolgingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken lokale besturen, het provinciebestuur, de Vlaamse overheid én middenveldorganisaties. In de vallei van de Kleine Nete lopen verschillende Vlaamse planningsprocessen en projecten. Gouverneur Cathy Berx werd door de Vlaamse Regering aangesteld als procesbegeleider om het verdere verloop van deze gewestelijke initiatieven te begeleiden en af te stemmen.

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. Omwille van het strategisch belang van het gebied zijn diverse Vlaamse diensten en afdelingen, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal, Natuur en Bos, Duurzame Landbouwontwikkeling,… er vandaag actief. Samen zoeken ze naar een optimale inrichting van het gebied om diverse doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren.

Gouverneur coördineert Vlaamse projecten

Volgende projecten en processen lopen in de vallei van de Kleine Nete: de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in uitvoering van de ruimtelijke doelstelling voor natuur, bos en landbouw; de aanleg van overstromingsgebieden in het raam van het Sigmaplan en het bekkenbeheerplan; de afbakening van speciale, ecologische beschermingszones om soorten en leefgebieden te beschermen; de aanduiding van een ankerplaats om waardevolle landschappen en erfgoed te behouden en de uitvoering van een compensatiemaatregel naar aanleiding van de aanleg van de Kempische Noord-zuidverbinding N19g.

Deze projecten zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en synergie realiseren vereist coördinatie. Daarom heeft de Vlaamse Regering Antwerps gouverneur Cathy Berx aangesteld als procesbegeleider om het verdere verloop van deze initiatieven te begeleiden. De coördinatieopdracht heeft als doel de uitvoering van plannen en projecten evenals de verschillende communicatie- en participatie-initiatieven beter op elkaar af te stemmen. Bedoeling is om samen met alle betrokkenen te streven naar gedragen oplossingen en realisaties op het terrein.

Opvolgingscommissie Kleine Nete

Op woensdag 27 februari kwam in Herentals de eerste opvolgingscommissie Kleine Nete samen. Via deze opvolgingscommissie krijgen de betrokken actoren systematisch een globaal overzicht van de stand van zaken en de samenhang tussen de verschillende projecten. Ze kunnen knelpunten in de afstemming of uitvoering signaleren en oplossingsvoorstellen suggereren.

Geïnteresseerden vinden meer informatie op de portaalwebsite www.kleinenete.be die vanaf begin maart operationeel zal zijn. Op het centraal e-mailadres info@kleinenete.be kan iedereen nu al terecht met alle vragen over de Vlaamse plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here