Betere samenwerking tussen Europese politiediensten

Het Europees Parlement keurde vandaag een verslag goed van Frieda Brepoels (N-VA) over een voorstel voor grensoverschrijdende politiesamenwerking bij "gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen uit verschillende lidstaten zich verzamelen". De samenwerking op vlak van de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij grote internationale manifestaties, zoals nu het WK-voetbal, verloopt immers nog grotendeels bi -en multilateraal. Reeds in 1997 stelde de Raad vast dat deze vormen van samenwerking niet afdoend waren om het hoofd te kunnen bieden aan problemen die kunnen opduiken bij internationale gebeurtenissen waar grote aantallen mensen uit meerdere lidstaten zich verzamelen.

Het voorliggend voorstel wil door middel van een gecoördineerd informatie -en evaluatiesysteem het voor alle wetshandhavingsdiensten mogelijk maken een goed overzicht te hebben van welke grote evenementen er in de verschillende lidstaten gepland zijn en welk niveau van samenwerking hiervoor nodig is.

Frieda Brepoels: " Niet zelden zorgen communicatieproblemen of gebrek aan kennis van de organisatie van de politiële diensten in een andere lidstaat voor misverstanden en problemen wanneer er moet worden samengewerkt bij grote internationale manifestaties, zoals belangrijke internationale vergaderingen, voetbalwedstrijden, betogingen en rockconcerten. Via het opstellen van een centraal Europees overzicht van bijstandsbehoefte bij internationale manifestaties voor het volgende kalenderjaar, weten alle betrokken diensten perfect wat van hen wordt verwacht en wie hun aanspreekpunten in de andere lidstaten zijn."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here