Brussel heeft nood aan een prostitutie ambtenaar

benenBrussel heeft nood aan een prostitutie ambtenaar en een gewestelijk prostitutiebeleid. “Het gebrek aan een doeltreffende aanpak van prostitutie in Brussel is vooral te wijten is aan een bevoegdheidsproblematiek en de verschillende bestuursniveau’s. Van een noodzakelijke overkoepelende langetermijnvisie die het probleem aan de wortels aanpakt en tevens de overlast tot een minimum terugdringt, is er jammer genoeg te weinig sprake.” zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V). “Brussel heeft nood aan een overkoepelende aanpak die vanuit het Gewest wordt gecoördineerd en waarbij intens wordt samengewerkt tussen de burgemeesters en de verschillende politiezones.” Ze pleit er verder voor om een prostitutie ambtenaar aan te stellen die de noodzakelijke linken maakt tussen politie, welzijnswerk, gemeentebesturen en het gewest.

Het parlementslid reageert daarmee op de plannen van een bouwpromotor om een Brusselse “Villa Tinto”, een grootschalig complex dat naast prostitutiestudio’s, appartementen en winkels ook een politie antenne zou bevatten, te bouwen in Schaarbeek. Volgens Debaets hoeft de bouw van een dergelijk complex niet per se meer prostitutie met zich mee te brengen. “Het volstaat dat men prostitutie in andere wijken daadwerkelijk aan banden legt. Je krijgt dan wellicht een concentratie op één plaats, maar wel een gecontroleerde en gestuurde aanpak. En dat is beter dan de situatie zoals we ze nu kennen”.

Volgens Debaets dient het Gewest in eerste instantie een overleg op te starten tussen de verschillende gemeenten die met prostitutie te kampen hebben. Het stroomlijnen van de verschillende maatregelen om tot een uniform gewestelijk prostitutiebeleid te komen dat aandacht heeft voor zowel de overlastproblematiek als de bescherming van prostituees, moet daarbij absoluut het uitgangspunt zijn. De problematiek is immers wijkoverschrijdend (Alhambrawijk, Louiza, Aarschotstraat…) en het kan niet de bedoeling zijn dat problemen van de ene gemeente naar de andere worden versluist. “We mogen niet langer tolereren dat dichtbevolkte wijken geteisterd worden door geweld en andere overlast gelieerd aan prostitutie en mensenhandel

Debaets interpelleert de Brusselse minister-president hier eerstdaags over. Ze is alvast verheugd dat de Brussels minister-president een beroep wil doen op het Observatorium voor de veiligheid en de misdaadpreventie om prostitutie te monitoren maar hoopt nu ook op een concreet gewestelijk plan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here