Primeur in Vlaanderen, Zulte laat openbaar groen door particulieren onderhouden

harkenOp de gemeenteraad van di 26/02 zal een reglement gestemd worden ivm het onderhoud van plantsoenen en perken door particulieren. Op het grondgebied van de gemeente Zulte is veel openbaar groen aanwezig. Dit wordt grotendeels onderhouden door het gemeentelijk personeel van de groendienst. Doordat het aantal groenzones nog in aantal toeneemt en het onderhoud arbeidsintensiever wordt door de steeds strenger worden de milieuwetgeving, neemt de druk toe op de groendienst.

Nog tijdens de vorige legislatuur gaf het toenmalige CD&V bestuur opdracht aan de administratie de mogelijkheden te onderzoeken en een voorstel voor te bereiden voor het inschakelen van buurtbewoners voor het onderhoud van groenzones, al dan niet met een vergoeding à rato van het geleverde werk.
Ook in zijn verkiezingsprogramma engageerde CD&V zich om dit peter- en meterschap verder vorm te geven.

CD&V Zulte is tevreden dat hun beleidsvoorstel door het nieuwe bestuur wordt bevestigd én uitgevoerd, en zal dan ook instemmen met dit voorstel.

De realisatie van dit project is een primeur in Vlaanderen zegt Stijn Van de Wiele, Schepen van milieu Zulte

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here