Verkiezingsbetwistingen: Sp.a Ronse gaat naar Raad van State

verkiezingenDe partij heeft zich gisteren beraad over het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarin wordt gesteld dat de samenstelling van de OCMW-raad reglementair verliep. Na kennis te hebben genomen van het advies van externe deskundigen, heeft zij gisteren besloten om het arrest van Raad voor Verkiezingsbetwistingen aan te vechten bij de Raad van State.

De partij is immers van mening dat de gemeenteraad niet bevoegd is om gedurende haar vergadering de decretaal vastgelegde procedure te wijzigen. Naar aanvoelen van de partij zou dit een gevaarlijk precedent kunnen zijn dat de rechtszekerheid aantast. Het holt tevens de rol van de oppositie uit en geeft de meerderheid een disproportioneel voordeel. De meerderheid zou dan immers haar voordrachtakten naar believen kunnen aanpassen terwijl de oppositiepartijen een soortgelijke kans nooit zou worden gegund.

Gezien de rechtsregels omtrent de verkiezingen recent gewijzigd werden kan men ook niet zomaar terug vallen op eerdere rechtspraak om een duidelijk antwoord te formuleren op dit vraagstuk. Dit alles in beschouwing nemende, heeft de partij ervoor geopteerd om toch de stap naar Raad van State te zetten.

Voorzitter Michel Supply benadrukt tevens dat deze handeling er niet op gericht is om Ronse stuurloos te maken. De procedure tast immers de bestuurskracht van de stad niet en zowel meerderheid en oppositie zullen hun werk kunnen blijven verder zetten. ‘Met deze stap willen wij vooral op een duidelijke manier de rechten en plichten van oppositie en meerderheid afbakenen’ aldus de voorzitter.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here