Vakbonden die leven van werklozen zijn ongezond

Jong VLD hekelt het alleenrecht van vakbonden om werkloosheidsvergoedingen uit te betalen. Momenteel ontvangen zij circa 313 euro “commissie” per uitkering. Volgens Jong VLD moet de overheid hiervoor een tender uitschrijven waarbij de verwerking naar de firma gaat die deze dienst het meest efficiënt kan uitvoeren.

Het huidige werkloosheidsuitkeringsstelsel in België werkt verre van activerend genoeg. Op een beroepsbevolking van 7,1 miljoen werken er in totaal 4,4 miljoen Belgen (15-64j) waarvan slechts 3 miljoen in de privésector. België kent 2,3 miljoen inactieven en Vlaanderen alleen kent 800.000 mensen tussen de 25 en 64 die noch werken noch werk zoeken. Daarvan ontvangen er meer dan 660.000 een uitkering. Wie betaalt die uitkeringen trouwens uit? Momenteel ligt dat monopolie bij de vakbonden.

Jong VLD hekelt deze absurde vorm van financiering. Vakbonden zouden net moeten strijden voor méér jobs, terwijl ze nu financiële incentives krijgen indien de werkloosheid toeneemt. De vakbonden ontvangen momenteel structureel € 207 mio (2011) “commissie” per jaar om de werkloosheidsvergoedingen uit te betalen. Deze administratieve vergoeding telt per uitkering.

Frederick Vandeput: “De facto wil dat zeggen dat de vakbonden een extra commissie krijgen per ontslagen werknemer. Een sociaal drama met massale ontslagen als Ford Genk levert de vakbonden meer dan 3 miljoen euro op. Of dit goed, stabiel of gewenst is vanuit een samenlevingsoptiek is nog maar de vraag”.

Voor het uitbetalen van uitkeringen kreeg het ACV €79 mio (38% van €207 mio), het ABVV €73 mio (35%), het ACLVB €13 mio (7%) en het HNW €42 mio (20%). Een opmerkelijke vaststelling gezien de ledenaantallen: Het ACV krijgt 38% van de administratievergoedingen voor 1,7 mio leden waar het ABVV 35% krijgt voor “slechts” 674.500 leden. Dit terwijl de kost per betaling quasi gelijk is. Het ABVV heeft dus het grootst aantal werklozen onder haar leden. Dat maakt het extra opmerkelijk dat Rudy De Leeuw blijft pleiten voor sociale verworvenheden in plaats van radicaal te kiezen voor het creëren van nieuwe jobs.

Van vakbonden naar werkbonden
België heeft het duurste arbeidsmarkt systeem van Europa – 3% van ons BBP tov een europees gemiddelde van 1,5% – toch is het niet performant (zie grafiek). Ondanks de hoge werkloosheid raken vele vacatures niet ingevuld. Jong VLD wil uitkeringen na 3 maanden snel laten dalen. Anderzijds moeten we extra investeren in extra scholing of herscholing van werklozen om ze zo sneller opnieuw aan een job te helpen. Deze aanpak is duur, maar elke werkloze verdient deze investering. We kunnen elk talent gebruiken en moeten ook knelpuntvacatures zien in te vullen.
Vakbonden kunnen hierin een rol opnemen als loopbaancoaches. Dit kan voor hun een alternatieve bron van financiering zijn. Op die manier hebben ze de commissie op werkloosheid niet langer nodig.

PS: 73 miljoen is ongeveer het bedrag dat de vlaamse regering nodig heeft om nieuwe scholen te bouwen. Misschien kunnen de vakbonden een milde gift doen?

Bron: RVA jaarverslag 2011 & Itinera Instituut

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here