Vera Van der Borght is op haar hoede als het gaat over zorgverzekering

Vera Van der Borght (1)‘Wij zijn op onze hoede’, zei Vera Van der Borght in het Vlaams Parlement, na het ontwijkende en nietszeggende antwoord van Welzijnsminister Jo Vandeurzen. Hij had vragen gekregen over de verhoging van de bijdragen voor de zorgverzekering.

In het Vlaams Parlement vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght aan Vandeurzen om uitleg over die geplande verhoging van de ledenbijdrage van € 25 naar € 300 waarover enkele media hebben bericht.

De verhoging zou kaderen in de overdracht van nieuwe bevoegdheden inzake gezondheidszorg naar Vlaanderen. Van der Borght vroeg aan Vandeurzen of hij met die toename de stijgende kosten van de vergrijzing wil financieren of de ambities voor het decreet inzake de sociale bescherming wil uitvoeren.

Vandeurzen antwoordde dat hij geen flauw benul had waar de in de pers geciteerde cijfers vandaan kwamen. Hij bevestigde enkel dat de regering geen intentie heeft om deze regeerperiode een verhoging van de zorgverzekering door te voeren. Vandeurzen zei nog dat hij aan een groenboek werkt over de gevolgen van de overheveling van nieuwe bevoegdheden, dat de perspectieven voor een debat zal aangeven op basis van de juiste cijfers.

Open Vld is op haar hoede voor nieuwe belastingen, besloot Van der Borght. ‘Na de afschaffing van de jobkorting en de invoering van de miserietaks lijkt deze regering meer en meer op een belastingregering. Meer Vlaanderen is vandaag vooral meer belastingen.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here