Gent bereidt viering 200 jaar Verdrag van Gent voor

verdrag van gent

Gent (redactie/stas) Op 24 december 1814 werd in Gent, in het vroegere Kartuizerklooster aan het Meerhem, de Vrede van Gent gesloten. Daarmee kwam formeel een einde aan de oorlogssituatie tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika, die in 1812 een aanvang had genomen.

Op 17 februari 1815 werd de Vrede van Gent geratificeerd door president Madison en koning George III.  De Amerikaans-Britse oorlog van 1812 tot 1814 had iets merkwaardigs over zich: beide mogendheden wensten immers geen onderlinge strijd. Groot-Brittannië was volledig benomen door de strijd tegen het Franse Keizerrijk van Napoleon en in de Verenigde Staten was een meerderheid van de bevolking de mening toegedaan dat de aandacht vooral naar de ontwikkeling van de nieuwe staat diende te gaan.

De concrete aanleiding was echter de Britse beslissing om – in het kader van de strijd tegen Frankrijk – de scheepvaart op volle zee te controleren. De Verenigde Staten van Amerika aanzagen dit als een aanslag op hun onafhankelijkheid. Op 18 juni 1812 barstten de vijandelijkheden los. Het einde van het conflict was even merkwaardig: de laatste – en tevens enige beslissende – militaire confrontatie greep plaats in New Orleans en werd bekroond met een Amerikaanse overwinning.

Deze slag greep plaats op 8 januari 1815, twee weken na het ondertekenen van het vredesverdrag. Beide partijen waren daar echter nog niet van op de hoogte.

De vzw Treaty of Ghent is opgericht om het 200-jarig jubileum van het Verdrag van Gent in 2014 te vieren.

Een schare gemotiveerde vrijwilligers is druk in de weer om samen met de diensten van Stad Gent een aantal evenementen voor te beiden. Zo vond op 28 februari 2013 in de Gentse Aula een gastcollege plaats met Prof. em. H. Balthazar en de Canadese gastspreker, Dr. Peter MacLeod. Vandaag, 12 maart 2013, zijn ze erin geslaagd het dubbelconcert in de zaal Capitole te organiseren.

De vzw Treaty of Ghent ontwikkelt, organiseert en stimuleert diverse projecten en evenementen, zowel op cultureel vlak als in de toerismesector, waaronder tentoonstellingen, stadswandelingen, een vredesbloem, een postzegel, een internationale publicatie … maar daarover later meer.

info: www.treatyofghent.org

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here