Jong VLD Aalst heeft nieuw bestuur en voorzitter

jong vld

Aalst (redactie/mas) Jong Vld Groot-Aalst koos een nieuw bestuur nadat Bart Van den Neste vanuit de liberale jongerenafdeling werd verkozen tot gemeenteraadslid voor Open Vld. 

Kersvers voorzitter, Filip Caudron, was reeds verscheidene jaren actief als ondervoorzitter van de afdeling en moet borg staan voor verjonging, persoonlijke toetsen en het aantrekken van gedreven jongeren om op een constructieve manier te werken aan het beleid voor de centrumstad die Aalst hoort te zijn.

Manus van alles Yasmine Nasra neemt als politiek secretaris ook het ledenbeheer op zich. Tot ondervoorzitter werd Jérôme Waltniel verkozen, bijgestaan door Philippe Baert. Martin Van Grasdorf werd tot penningmeester benoemd en Robin Machiels vervult de rol van activiteitenverantwoordelijke. Nieuwe bestuursleden Filip L’Écluse en Kristof D’hauwers versterken naast de oud gedienden Chloé Raman en Bart Van den Neste het team.

Een eerste wapenfeit van het nieuwe bestuur wordt op vrijdag 29 maart, in samenwerking met de buurtafdelingen Asse en Affligem, de lezing ‘Bringing Europe To Tripple A’. Hiervoor wordt Philippe De Backer, Europees parlementslid en voormalig voorzitter van Jong Vld Nationaal, verwelkomd om uiteen te zetten waarom onze toekomst in Europa ligt, en waarom steden in dat Europa een alsmaar grotere rol zullen spelen.

Na de lezing bestaat de gelegenheid om Philippe De Backer vragen te stellen over het Europese niveau en zijn werk als parlementslid. Om de avond af te sluiten wordt een receptie voorzien.  Dit alles in de Pater Taeymanszaal van het Sint-Jozefscollege (20u). De toegang is  gratis!

Liberalen die zich profileren bij de Jezuïeten. Een nieuwe generatie is aangebroken. Als dat maar goed komt….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here