N-VA weerlegt kritiek Haelterman

De N-VA neemt akte van de beschuldigingen van Patrick Develtere (ACW) en de verklaringen van professor Axel Haelterman als zou de cvba Sociaal Engagement de DBI-aftrek op haar winstbewijzen correct en conform de wettelijke voorwaarden toepassen. De N-VA betwist dit echter en blijft achter haar aantijgingen aan het adres van het ACW staan.

Het cruciale punt in de kritiek van professor Haelterman is de vraag of de cvba Sociaal Engagement recht had op de DBI-aftrek. Om van een DBI-aftrek te kunnen genieten, moet het gaan om dividenden. In dit geval ging het echter over ‘contractuele vergoedingen’. En daarop geldt geen DBI-aftrek. Indien het dividenden zouden zijn geweest, dan hadden de winstbewijzen correct in de boekhouding gewaardeerd moeten staan. En dan had men hierop belast moeten worden. De afgesloten deal tussen Belfius en het ACW, waarbij de winstbewijzen op 110 miljoen euro werden gewaardeerd, had dus opgenomen moeten worden in de boekhouding. Dat is niet het geval.

Het is opmerkelijk dat professor Haelterman deze redenering aanhoudt. Hij zou deze materie nochtans zeer goed moeten kennen. In de soortgelijke zaak ‘Artworks Systems’ werd hij hierover als adviseur in het ongelijk gesteld door de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI).

Bovendien laten Haelterman en het ACW talrijke vragen onbeantwoord. Waarom werden de winstbewijzen geparkeerd bij een aparte vennootschap, terwijl deze eigenlijk toekwamen aan de Arco-coöperanten? Waarom heeft de regering 110 miljoen euro belastinggeld betaald voor iets dat volgens de boeken geen enkele waarde heeft? Wat met het omzeilen van het verbod van de Europese Commissie om dividenden uit te keren, net op een moment dat Dexia door de belastingbetaler werd overeind gehouden?

De N-VA heeft nu alle documenten en stukken overgemaakt aan de BBI en het gerecht. Wij hebben het volste vertrouwen in hun onderzoek. Wij blijven bij onze bevindingen en wachten voor het fiscaal luik het onderzoek van de BBI en voor het strafrechtelijk luik het onderzoek van het gerecht af.

Maar daarmee is de kous niet af. Naast de fiscale en juridische verantwoordelijkheid, is er ook nog steeds de onbeantwoorde vraag naar de politieke verantwoordelijkheid. Welke rol speelden de regeringspartijen in de afwikkeling van de Dexia-affaire? Hoe kon dit allemaal gebeuren met medewerking van een genationaliseerde bank met een gepolitiseerde raad van bestuur? Voor dat politieke luik blijven wij aandringen op een parlementaire onderzoekscommissie. De belastingbetaler en de honderdduizenden bedrogen Arco-coöperanten hebben recht op de waarheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here