Vera Van der Borght(Open VLD): Vandeurzen houdt vast aan voedingsdriehoek

Vera Van der Borght (1)

Aalst (redactie/mas) “Wetenschappelijk niet gefundeerd”, “niet correct”, “gebrek aan concrete, meetbare aanbevelingen”, “onverstandig” en “bedenkelijk”. Dat zijn de woorden die door minister Vandeurzen en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGEZ) worden gebruikt om het voedingsvoorlichtingsmodel van dokter Kris Verburgh, de zogenaamde voedselzandloper, te omschrijven. Die kritische houding wordt gekoppeld aan een sterke verdediging van de actieve voedingsdriehoek, die eind deze maand in een nieuwe communicatiecampagne als educatief model naar voor wordt geschoven.

In september vorig jaar ontstond voor het eerst zware commotie over het boek van dokter Kris Verburgh, waarin in plaats van de voedingsdriehoek het model van de voedselzandloper wordt gepromoot. Het boek haalt enkele verworvenheden inzake gezonde voeding onderuit. Zo zouden melk, brood, aardappelen en pasta slechts in beperkte mate mogen worden geconsumeerd. In de voedingsdriehoek vormen ze de basis. Heel wat voedingsspecialisten hebben het boek afgewezen. Ook de Universiteit Antwerpen en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie namen er afstand van. Domus Medica stelde dat het boek zand in de ogen strooide.

Drie maanden later barstte het debat opnieuw los. Geflankeerd door vijf artsen en professoren herhaalde dokter Verburgh op een persconferentie de boodschap van zijn boek en het pleidooi voor de voedselzandloper: “De klassieke voedingsdriehoek is achterhaald. Op wat schoonheidsfoutjes na klopt het principe van de voedselzandloper helemaal”, klonk het. Het is duidelijk dat de meningen wel degelijk verdeeld zijn binnen de medische en academische wereld.
Vera Van der Borght: ,,Minister Vandeurzen hebben we in deze discussie nooit expliciet een standpunt horen verkondigen. Nochtans is het belangrijk dat na alle discussies die in de pers en media werden gevoerd duidelijkheid geschapen wordt over de essentie van een evenwichtige voeding en over de meerwaarde of het gebrek aan meerwaarde van voedingsmiddelen voor onze gezondheid.”
Kritiek op zandlopermodel
Die duidelijkheid komt er nu wel met het antwoord van minister Vandeurzen op een parlementaire vraag van Vera Van der Borght. Daarin gaat de minister uitvoerig in op wat in het boek van dokter Verburgh staat. Het VIGEZ maakte een vergelijking op tussen beide modellen en vond een aantal duidelijke knelpunten. Hoewel de minister de polemiek niet opnieuw wil aanzwengelen, geeft hij heel wat kritiek op het zandlopermodel.
Enkele voorbeelden:
• Ook wordt snel duidelijk dat deze auteur geen onderzoek heeft gedaan naar de actieve voedingsdriehoek, want die is helemaal niet verouderd en zelfs zeer recent herzien, zoals eerder aangegeven. Bovendien haalt hij doorheen zijn boek argumenten aan die vanuit wetenschappelijk oogpunt niet door de beugel kunnen.
• Duidelijke aanbevelingen komen in het boek beperkt aan bod. Door het gebrek aan concrete, meetbare aanbevelingen is er een risico op voedingstekorten of overconsumptie van bepaalde voedingsmiddelen.
• Deze bewering is wetenschappelijk niet gefundeerd (bronvermelding ontbreekt) en is niet correct. Bovendien is het ronduit onverstandig om deze boodschap bij personen met diabetes te verspreiden. Aangepaste voeding, medicatie en begeleiding van een arts blijft noodzakelijk bij diabeten.
Nieuwe communicatiecampagne
Vera Van der Borght: ,,De minister kondigt aan dat hij een nieuwe communicatiecampagne omtrent voeding en beweging zal lanceren eind deze maand. Die zal de actieve voedingsdriehoek als educatief model naar voor schuiven. Daarbij werd er na advies van de Vlaamse werkgroep voeding en beweging en het communicatiebureau voor gekozen om vanuit de eigen sterkte van de actieve voedingsdriehoek te communiceren.”

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here