Sarah Smeyers wilt van migratie opnieuw een positief verhaal maken

SS

Aalst (redactie) Migratie is een onderdeel van onze maatschappij en zal dat ook blijven. Die stelling staat niet verstopt in een voetnoot van de N-VA-standpunten: het komt uit de allereerste alinea van Land Zonder Grens, het boek dat ik samen met Theo Francken schreef.

Als Ico Maly beweert dat migratie voor de N-VA geen deel uitmaakt van de condition humaine (DM 12/02/2013), dan bewijst hij alleen dat hij zelf nooit begonnen is aan het lezen van onze standpunten.

Voor de N-VA is migratie een realiteit. Maar het is ook een realiteit dat migratie vandaag door veel mensen negatief bekeken wordt. De N-VA wil van migratie opnieuw een positief verhaal maken. Dat betekent helemaal niet dat we onze grenzen willen sluiten voor iedereen behalve rijke industriëlen, zoals Maly schrijft. Mensen die recht hebben op onze hulp en die alle spelregels volgen, hebben natuurlijk recht op verblijf en op een nieuw leven in onze maatschappij. Vaak kunnen we nieuwkomers ook goed gebruiken, denk maar aan onze nood aan bekwame verpleegkundigen. Maar we kunnen het ons niet permitteren om zomaar alle vensters en deuren open te laten, zoals de afgelopen decennia is gebeurd.

Geen enkel land, maar ook geen enkele stad of gemeente, heeft een oneindige draagkracht. Het is gewoon onmogelijk om iedereen op te vangen. Ons maatschappelijk weefsel kan dat niet aan en ons sociaal systeem kan het niet betalen. Voor ons is migratie geen kille berekening: het is en blijft een menselijk verhaal, maar dat betekent niet dat je de kosten uit het oog mag verliezen. Je zal grenzen altijd moeten bewaken, je zal altijd mensen moeten laten terugkeren.

Vlaming onder de Vlamingen
Wie wel blijft, wordt hopelijk snel Vlaming onder de Vlamingen. De N-VA vindt het niet ideaal dat nieuwkomers massaal samenwonen in steeds dezelfde wijken in steeds dezelfde steden. Wij geloven dat iedereen te winnen heeft bij een sociale mix. Nog in het belang van alle betrokkenen is een grotere nadruk op de plichten die ook nieuwkomers hebben. Niet om nieuwkomers (weg) te pesten, maar om ze volwaardig lid te maken van onze samenleving.

De N-VA staat niet voor een ontkenning van migratie, wel voor een andere aanpak. Een modern en soepel arbeidsmigratiebeleid. Achterpoortjes sluiten. Een betere afstemming op de buurlanden. Sterker inzetten op terugkeer. Een nieuw en transparanter migratiewetboek schrijven. Meer activering en een betere begeleiding van nieuwkomers. De N-VA wil over al die dingen en nog veel meer een fundamenteel debat zonder heilige huisjes. Wie een karikatuur maakt van de standpunten van de N-VA, maakt dat debat bij voorbaat onmogelijk.

Dit is een vrije tribune van Sarah Smeyers. Dat we dit opnemen wilt niet zeggen dat de redactie van Belg.be zich kan akkoord verklaren met de inhoud.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here