Volwaardige inspraak voor gewesten in het spoorbeleid

De N-VA juicht, bij monde van Vlaams Parlementslid en lid van de commissie mobiliteit en openbare werken Lies Jans, de assertieve houding van de Vlaamse Regering toe met betrekking tot het spoorbeleid.

De Vlaamse Regering keurde vrijdag de conceptnota Vlaamse Spoorstrategie goed. Daarin lijst de regering 51 projecten op die voor Vlaanderen prioritair zijn. “We hopen dat de NMBS effectief met deze nota rekening houdt”, zegt Lies Jans. “In 2001 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de gewesten en de spoorwegmaatschappij. In dit akkoord werden eveneens een hele boel projecten opgelijst én toegezegd. Jammer genoeg bleven veel van deze projecten onafgewerkt of niet uitgevoerd. Laat ons hopen dat deze nota effectief leidt tot een samenwerkingsakkoord waar Vlaanderen zich in kan vinden én dat effectief uitgevoerd wordt.”

Mobiliteit is voornamelijk een bevoegdheid van de gewesten: De Lijn is een Vlaamse vervoersmaatschappij en de weginfrastructuur is volledig in handen van gemeenten en gewesten. “De spoorinfrastructuur blijft achterwege”, vervolgt Jans. “Nochtans is de spoorinfrastructuur de ruggengraat van heel het openbaar vervoerbeleid, zoals ook de regering onderstreept in de conceptnota. Jammer genoeg stellen we keer op keer vast dat de NMBS beslissingen neemt met betrekking tot het knippen in het aanbod zonder het minste overleg met de regionale overheden. Ook wat betreft investeringen blijven bepaalde regio’s volledig buiten schot.” Lies Jans, Limburgs parlementslid, heeft zo berekend dat in het nieuwe investeringsplan voor de komende 12 jaar (!) slechts 0,02 procent van de investeringen naar Limburg gaan. “Dit is een regelrechte schande”, zegt Jans. “Er liggen ongebruikte spoorlijnen in Limburg, die bij gebrek aan investeringen moeten omgebouwd worden naar tramlijnen. We jagen hiermee de belastingbetaler nodeloos op kosten. Ondertussen ziet De Lijn zich genoodzaakt dure snelbussen in te zetten naar Brussel…”

Regionalisering

Lies Jans steunt de conceptnota goedgekeurd door de Vlaamse Regering maar heeft haar twijfels bij de effectieve uitvoering ervan. “Dit is wat N-VA betreft de laatste kans om aan te tonen dat men effectief kan samenwerken met betrekking tot mobiliteit in het algemeen en het spoorbeleid in het bijzonder. De geschiedenis leert me echter om in deze sceptisch te zijn.” Lies Jans vervolgt: “Als dit niet kan, is regionalisering van de spoorwegen de enige uitweg. Vlaanderen zit gebonden aan een 60/40 verdeelsleutel met betrekking tot investeringen, terwijl Vlaanderen de logistieke draaischijf van Europa is, 80 procent van de export voor haar rekening neemt en meer dan 60 procent van de reizigers telt. De 60/40 is een keurslijf dat moet doorbroken worden.” Jans pleit daarom voor de stap naar een regionalisering, in eerste plaats van de infrastructuur. In tweede instantie kan het regionale vervoer in het kader van de liberalisering deels ingevuld worden door De Lijn. Interregionale en internationale lijnen kunnen perfect door een federaal agentschap geëxploiteerd worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here