Aalst Carnaval 2013, de eerste feestnacht is ingezet

aalst carnavalAALST CARNAVAL 2013 – Zondag 10 februari 2013 – 22 uur. Door de werken aan het Statieplein werd het traject van de zondagsstoet gewijzigd en was de Grote Markt niet het eindpunt, de groepen passeerden daarna nog via de Zwarte Zusstersstraat de Albert Lienartstraat en het Statieplein om te eindigen in de Andre Sierensstraat en op het Werfplein. Om 21.15 uur kwam carnavalsgroep Lotjonslos als laatste over de eindmeet. Zij hadden de eer om de 85 ste carnavalsstoet feestelijk af te sluiten. Maar liefst 70 groepen trakteerden de toeschouwers op een kleurrijk spektakel. Traditiegetrouw werd de lokale, nationale en internationale actualiteit op de korrel genomen. Zoals ieder jaar zorgden de losse carnavalsgroepen voor het nodige peper en zout in de stoet.

De eerste feestnacht is intussen volop ingezet. Rond middernacht nemen ‘pompiers’ hun plek in op de Grote Markt en zorgen zo tot in de late uurtjes voor muziek en de nodige ambiance. Gedurende de drie feestnachten wordt er op toegezien dat constructies groter dan 1.5 m x 1.5 m x 1m niet op de Grote Markt kunnen. Deze maatregel is er om de veiligheid van de feestende menigte te kunnen garanderen.

Op het Vredeplein, opgevat als een tweede volwaardig feestplein, gelden dezelfde regels als op de Grote Markt. Megakarren worden er geweerd. De ‘pompiers’ van de carnavalsgroepen stellen zich strategisch op om de doorgang van megakarren te belemmeren en het plein te voorzien van uniforme muziek.

Het verkeer verliep vlot: 32 voertuigen werden getakeld, dit gebeurde enkel waar de voertuigen de algemene veiligheid of de doorstroom van de stoet in het gedrang brachten. Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe wetgeving over geluidsoverlast van kracht. De nieuwe wetgeving heeft het daarbij onder andere over geluidsmetingen, de visualisatie van het geluidsniveau en mogelijke geluidsbegrenzers. Carnaval situeert zich in ‘categorie 2’, waarbij een geluidsafwijking wordt toegestaan tot 95 dB(A). Tijdens de stoet en in de feestzone werden op verschillende plaatsen aangekondigde en onaangekondigde geluidsmetingen verricht om volgend jaar op een objectieve manier de nieuwe wet te kunnen toepassen. Uit de metingen blijkt dat 6 groepen boven het toegestane geluidsniveau van 95 db (A) scoorden.

Tijdens de stoet waren 3 kindjes even hun ouders kwijt, maar vrijwel meteen konden zij herenigd worden met hun ouders.

De brandweer hoefde geen carnaval gerelateerde interventies uit te voeren. De hulpposten van Het Rode Kruis Vlaanderen voerden 22 verzorgingen uit (12<18jr), waarvan 7 alcohol gerelateerd (2<18jr). De spoeddiensten van de Aalsterse ziekenhuizen hebben 2 personen verzorgd (1<18jr), waarvan 1 alcohol gerelateerd (1<18jr).

De politie is 2 keer moeten tussenkomen voor kleine schermutselingen.

Op basis van artikel 11 in de tijdelijke politieverordening veiligheid (de verkoop van alcoholische dranken via drankautomaten en/of privé-initiatieven, waarbij deze verkoop georganiseerd wordt op de openbare weg of een plaats palend aan de openbare weg waarvoor geen vergunning afgeleverd werd, is op het ganse grondgebied van de stad Aalst verboden) werden 4 verkoopactiviteiten van alcoholische dranken stopgezet.

Ook tijdens deze carnaval gaan de WHISKY-ploegen op pad. Politieagenten voeren verkleed controles uit, dit om handelaars op te sporen die ondanks het verbod toch sterke drank verkopen aan minderjarigen én om corrigerend op te treden bij jongeren die in het bezit zijn van alcohol of dronken zijn. Ook de ouders worden verwittigd. De WHISKY-ploegen troffen 17 minderjarigen (5<16jr) aan in het bezit van alcohol, 4 minderjarigen (2<16jr) in het bezit van drugs. Om Aalst carnaval veilig te laten verlopen werden vandaag 143 politiemensen ingezet. Deze nacht worden 20 politiemensen ingezet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here