Carnavalschepen Uyttersprot(CD&V) voorspelt dat ze het carnaval anders moeten organiseren om het te behouden

foto P.De Boeck

stoet

Aalst (redactie/stas) Carnaval Aalst. Het is niet te vatten. Je moet bijna een Aalstenaar zijn om het te snappen. Als je een vreemde bent, lees niet-Aalstenaar, kun je er naar kijken, vooral naar de stoet. Maar de ziel begrijpen van het Vasteloaved in de Ajuinstad, is weer een ander quelque chose. Vraag is, kan het carnaval zoals het vandaag in 2013 bestaat, vooral de zondagstoet, nog lang verder gaan? Is het de komende jaren nog betaalbaar? Aalst-carnaval maakt een scharnierperiode mee. Schepen Ilse Uyttersprot(CD&V) is zich gaar terdege van bewust…

Op de voorstelling van het bestuursakkoord stelde nieuwe schepen van Cultuur, Evenementen en Carnaval Ilse Uyttersprot(CD&V) “We mogen tevreden zijn als we het carnaval de komende jaren kunnen houden zoals het nu is.” Dat vroeg om verduidelijking. De aanleiding voor een gesprek, in drie delen, op Belg.be. Dit is deel drie.

“Carnaval is zoveel meer dan wat de mensen op zondag door de straten van Aalst zien trekken. Op korte tijd is de veiligheid van en tijdens carnaval gaan overheersen. Dit alleen al is een heel nieuw gegeven. Organisatorisch lopen we achter op de veiligheidsevolutie. Dat is een gegeven waar we niet naast kunnen. Of we het nu graag horen of niet, we zullen onze carnaval professioneler moeten aanpakken”. Ilse is duidelijk. Ze draait niet rond de pot.

Maar er is meer dan de veiligheid. Er is onmiskenbaar het financiële aspect van carnaval. Vooral van de officiële groepen die op zondag de stoet maken,de stoet zijn. Zij bepalen het officiële gezicht naar de buitenwereld. “Carnaval is van het volk, door het volk. Dat moeten we zo houden. Zonder discussie. Maar vandaag zien we dat de prijzenpot voor de officiële groepen veel te laag is.” Er zijn groepen die de prijzenpot van vorig jaar kwijt zijn aan de huur van hun standplaats in de carnavalwerkhallen. “De inspanningen zijn groot om jaarlijks een praalwagen te maken. En de groepen hebben zelf aangedrongen om het woord ‘praalwagen’ te behouden.”

Ilse Uyttersprot vreest dat als Aalst het carnaval niet beter gaat ‘vermarkten’ er de komende jaar een groot probleem zal ontstaan. Aalst moet meer inspelen op het toeristische en zien om meer geld in het laadje te brengen, zoveel is duidelijk tijdens ons gesprek. “Als we niet meer geld vinden, zou de stoet zoals hij vandaag is, wel eens kunnen verdwijnen. En dat wil ik niet. We moeten de stoet vrijwaren van de ondergang. Daar zal ik persoonlijk over waken.” Ilse zal de komende jaren met de carnavalsactoren op zoek gaan naar nieuwe vormen van financiering, zonder aan de eigenheid van carnaval te raken.”

Maar er is meer. De meeste officiële groepen vissen in de vijver van de 40-60jarigen. Er zijn nog weinig jongeren die zich een heel jaar willen engageren in een carnavalsgroep. Met al wat er komt bij kijken. Niet alleen het carnaval en het maken van de wagen. Maar ook een eetfestijn, een fuif, een bal, wafelverkoop, gasthelpers op evenementen als Faluintjes en Jumping… Een carnavalgroep in Aalst is als het ware een kmo geworden. En minder en minder Aalstenaars wensen daar een jaar lang al hun vrije tijd en energie in te steken.

Honderd procent laat Ilse nog niet in haar kaarten kijken. Maar ze zal luisteren naar de basis en alle mogelijke echelons. En er is het Feestcomité. Er zijn politieke partijen die vinden dat de werking en de samenstelling van het Feestcomité best eens onder de loep wordt genomen. Maar Ilse gaat daar niet direct in mee. “Het Feestcomité zijn hard werkende vrijwilligers waar ik veel respect voor heb. We kunnen gewoon niet zonder al die mensen.” Belg.be krijgt de indruk dat er meer gewicht ligt op het werkende dan het adviserende van het Feestcomité.

De komende jaren zal er meer werk worden gemaakt van het promotionele. Carnaval ook als basis voor city marketing in Aalst, het hele jaar door. “Er zou kunnen een museum komen, maar we moeten kiezen tussen het huidige stadsmuseum professioneler maken tot een volwaardig museum of er een nieuw carnavalmuseum naast zetten.”

foto P.De Boeck
foto P.De Boeck

Ilse Uyttersprot wil de komende jaren ook de jeugd meegeven wat carnaval eigenlijk is. Er is een opvoedkundige taak. “Kunnen de scholen niet meer inspelen op carnaval? In het Aalsterse in de opleiding concrete zaken als bvb. koppen maken aan bod laten komen? Ik denk maar luidop” zegt de schepen die vindt dat gans Aalst daar collectief moet over nadenken.

Of carnaval aansluiting moet vinden bij de vele nieuwe Aalstenaars? “Ik ken allochtonen die lid zijn van groepen. Maar waarschijnlijk is de instroom niet goed, niet voldoende. Maar dat is niet alleen bij de allochtonen, ook bij veel autochtonen in de deelgemeenten is de instroom niet vanzelfsprekend.”

Een uurtje samenzitten laat veel ideeën opborrelen. Vervelen zal Ilse Uyttersprot zich niet doen op Evenementen en Carnaval. Zoveel is duidelijk. Er is de komende jaren nog werk genoeg. Voor haar en haar diensten. Voor het Schepencollege. Voor het Feestcomité. Aalst Carnaval zit in een scharnierperiode. Er moet een bocht genomen worden om het Vasteloaved in Oilsjt op niveau te houden, Unesco-waardig. De komende jaren wordt duidelijk welke bocht het wordt…

Zaterdag beginnen haar zotte dagen. Samen met de burgemeester draagt ze de verantwoodelijkheid. Ook over haar twee puberende zonen. Ilse blijft ook moeder. Ja, ze is schepen van gezin. Haar zonen gaan mee met Lotjonslos van de papa. “Misschien de Voil Janettenstoet, ja het begint bij hen te kriebelen.”

Maar alleen mogen ze niet weggaan. Misschien wel met vrienden, als ze in groep zijn zorgen ze voor elkaar. We zien wel als het maandag is…” Ja, moeder carnavalschepen en grootmoeder toerismeschepen én meer dan 30 camera’s die de stad in het oog houden. Tijden veranderen. Jong zijn vandaag is toch iets anders…

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here