Reactie van Priester Daensfonds op SS-uniformen voor het Daensmonument door Eftepie

Dit is een misplaatste locatie en associatie zegt Johan Velghe, voorzitter van de vzw Priester Daensfonds. De Aalsterse gelegenheidscarnavalsgroep ‘Eftepie’ poseert op Facebook en in krantenfoto’s in replica’s van SS-uniformen voor het Daensmonument op het Aalsterse Werfplein, als een voorproef op het hekelen in de carnavalsstoet van zondag eerstkomend van ‘het overdreven aanbrengen van Vlaams nationalistische symbolen’ en een vermeende deportatie van Franstaligen.

Het is de Aalsterse spotzucht gegund geen heilig huisje overeind te houden, maar de propagandafoto voor de deelname van voornoemde groep in de zondagse stoet is op z’n minst op een ongelukkige en ongepaste locatie genomen.

Het standbeeld voor priester Daens en het daensisme, opgericht in 1957, is een monument dat gefinancierd werd met vele giften van Aalsterse werknemers en van zij die zich inzetten voor sociale noden. Het is een monument voor de Aalsterse ereburger en door de hele Aalsterse gedragen. Het Priester Daensfonds vzw stelt dat enige associatie tussen het Daensmonument en het onderwerp en wijze van uitbeelding door deze losse carnavalsgroep onbestaande is. Een betere kennis van onze geschiedenis en van deze van Aalst in het bijzonder, zou er zeker toe bijdragen dat Daens enkel kan verbonden worden met democratie, sociale strijd, een rechtvaardiger samenleving en emancipatie van het Vlaamse volk zegt Johan Velghe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here