BELGISCHE PAROCHIEREGISTERS ONLINE TE RAADPLEGEN

archief kerk

Aalst (redacctie/mas) Bijna 25.000 Belgische parochieregisters uit het Belgisch Rijksarchief, evenals registers van de burgerlijke stand, zijn sinds begin februari online raadpleegbaar. In het raam van de digitalisering van het Rijksarchief werden de afgelopen tien jaar in totaal bijna 15 miljoen pagina’s met akten uit parochieregisters en registers van de burgerlijke stand gescand.

Al dit fraais wordt ter beschikking gesteld via de website http://search.arch.be.
Lucie Verachten, afdelingshoofd digitalisering van het Algemeen Rijksarchief: “De digitalisering van het Rijksarchief ging in 2002 van start. Met betrekking tot de parochieregisters zijn al alle parochieregisters vanaf de oudste registers uit de zestiende eeuw tot en met 1800 gedigitaliseerd.”

“Deze registers zijn een unieke informatiebron en dienen voor de toekomstige generaties bewaard te worden. Wie een parochieregister bezit uit de periode voor 1795 of ons op het spoor kan brengen van ‘spoorloze registers’ gelieve contact op te nemen via het e-mailadres: digita@arch.be of met het diensthoofd van een van de Rijksarchieven. De digitalisering van de akten van de burgerlijke stand loopt nog verder en stelselmatig worden de beschikbare digitale documenten ter beschikking gesteld.”

De gegevens uit de parochieregisters en registers van de burgerlijke stand werden vanaf 2009 beschikbaar gesteld in de 19 leeszalen van het Rijksarchief. Zij zijn sinds deze maand ook gratis via internet raadpleegbaar. Lucie Verachten: “Dankzij vrijwilligers hebben wij ook een databank samengesteld met gegevens uit parochieregisters, akten van burgerlijke stand, notarisakten, boedelinventarissen en andere archiefdocumenten.

Met de zoekrobot ‘Zoeken naar personen’, die meer dan 20 miljoen namen telt, kunnen mensen gegevens opzoeken over hun voorouders. Dat is vooral praktisch voor het samenstellen van stambomen, maar net zo goed voor historisch onderzoek. Belangstellenden kunnen demografische informatie opvragen, maar ook gegevens over doodsoorzaken … Ook inlichtingen over de registratie van dopen en huwelijken zijn voortaan gemakkelijk toegankelijk.”

Zowel voor de akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in de databank is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing. Gegevens die jonger zijn dan 100 jaar, zijn niet toegankelijk. Consultatie is gratis, maar wie toegang wil, moet wel een login en een paswoord aanmaken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here