NIEUWE REGELS OM JE KIND IN TE SCHRIJVEN IN EEN SCHOOL IN AALST

Aalst (redactie/mas) Sinds kort gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. Voor kinderen die momenteel schoollopen verandert er uiteraard niks. Voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs in Aalst zijn er gezamenlijke afspraken.

Vrije keuze  

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Elke ouder kiest een school naar keuze. Als je het pedagogisch project én het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kan je je kind inschrijven in een school. Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister en ontvang je een inschrijvingsbewijs.

Bij elke inschrijving krijg je de volgende vragen:
– ontvangt het gezin een schooltoelage?
– verblijft de leerling buiten gezinsverband? (pleeggezin, instelling…)
– behoort het gezin tot de trekkende bevolking? (binnenschippers, kermisexploitanten, woonwagenbewoners…) Zo ja, breng een bewijs mee naar school.
– heeft de moeder een diploma of een getuigschrift secundair onderwijs? Voor deze vraag volstaat een verklaring op het moment van de inschrijving.
De school schrijft de leerlingen per periode in volgorde in.

Er zijn drie inschrijvingsprincipes:
principe 1: voorrang broers en zussen en kinderen van personeel
– voor broers en zussen van al ingeschreven kinderen in de school.
– voor kinderen van personeelsleden van de school.
principe 2: sociale mix
Scholen moeten zich inspannen om kinderen uit alle soorten gezinnen een plaats te geven. In deze periode moet de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen.
principe 3: vrije inschrijvingen 
Tijdens deze periode schrijft de school alle kinderen in zolang er plaats is.
Wanneer een school of klasgroep vol is, krijg je een formulier ‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’ mee of toegestuurd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here