Groen Aalst ontgoocheld dat bestuursakkoord geheim blijft

groen logo

Aalst (redactie/mas) Groen Aalst is zwaar teleurgesteld dat het nieuwe stadsbestuur het bestuursakkoord, waarover de meerderheidspartijen weken lang vergaderd hebben, niet openbaar wordt gemaakt.

“Op 28 december werd op Aalst-TV, in een 25-tal minuten durende persvoorstelling, een bloemlezing gegeven uit het bestuursakkoord. Elke partij kreeg er de gelegenheid de eigen accenten toe te lichten. De burgemeester voegde er fier aan toe dat het akkoord van Aalst veel concreter is dan dat van grote broer Antwerpen.”

Maar daar bleef het bij. Op de installatievergadering van 2 janauari 2013 van de nieuwe gemeenteraad werd het akkoord niet voorgesteld.Tot op heden hebben de gemeenteraadsleden het bestuursakkoord niet ontvangen. Ook op de komende gemeenteraad van 29 januari staat dit niet op de agenda. Op de website van de stad Aalst is het al evenmin te bespeuren.

Groen Aalst is verbolgen over deze manier van werken. Eerst de primeur geven aan de pers en nadien nalaten om de vertegenwoordigers van het volk, de gemeenteraadsleden, open en eerlijk te informeren! Groen Aalst vraagt zich af of er wel degelijk een akkoord is over het akkoord of hebben de (lokale) partij-instanties bedenkingen bij het werkstuk van de onderhandelaars? Of is het document vooral bedoeld om de interne tegenstellingen van de partijen van de bestuursmeerderheid op te vangen in een aantal afspraken?

Groen Aalst vraagt duidelijkheid en vraagt uitdrukkelijk dat de gemeenteraadsleden een kopie van het bestuursakkoord krijgen en dat dit op de agenda geplaatst wordt van de gemeenteraad zodat een open debat kan gehouden worden in het lokale “parlement”.

Groen Aalst vraagt bovendien dat het akkoord op de website van de stad geplaatst wordt zodat alle inwoners van Aalst het akkoord kunnen beoordelen en hun mening kunnen geven. Hetzelfde geldt trouwens voor het bestuursakkoord over het beleid dat het vernieuwde OCMW wenst te voeren. Niettegenstaande herhaald aandringen van Groen-raadslid Andreas Verleysen, is ook dit document niet ter beschikking gesteld van de raadsleden.

Indien men in Aalst de, onbescheiden, ambitie heeft om de referentiestad van Vlaanderen te worden inzake bestuur en vernieuwing, dan zou dit best beginnen bij openheid over wat men zinnens is om de komende zes jaren in Aalst te realiseren.

“Op dit moment loopt Aalst mijlen achterop tegenover bvb Antwerpen of Gent inzake openbaarheid van bestuur!” aldus Groen Aalst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here