Niels De Rudder, voorzitter SP.A Aalst-Stad, een ideoloog aan het roer

niels de rudder

Aalst (redactie/mas) Niels De Rudder volgde vorig jaar Patrick De Smedt op als voorzitter van Aalst-stad, de historische afdeling van voor de grote fusie in 1977. Met De Rudder hebben ze een ideoloog aan het roer van de afdeling die weet wat hij wilt maar ook de touwtjes in handen heeft om ‘zijn’ afdeling volop uit te bouwen. Het is niet alle denkers gegeven het ook in de praktijk om te zetten. Niels de Rudder, de mix tussen de hedendaagse links-liberaal en de klassieke vakbondsman. Hij hield een sterke nieuwjaartoespraak  voor zijn afdeling.

“De uitdaging van de toekomst is er één die ontegensprekelijk verbonden is met een herbronning. Maar ook  een terugkeren naar de oorspronkelijke bron. We moeten opnieuw door de ogen kijken van degenen die door de tijd heen zijn verdwenen. Zij die in alle anonimiteit, of iets meer op de voorgrond, de mensen een geweten schopten, opkwamen voor de rechten van de arbeider, streden voor gelijke kansen, wantoestanden op de werkvloer en in de samenleving aanklaagden. Zij die zichzelf wegcijferden voor het algemeen belang.”

“Anno 2013 woedt de crisis volop. Andere tijden maar dezelfde gevolgen. Fabrieken sluiten, meer en meer mensen komen in armoede terecht en niet alle zorg is voor iedereen betaalbaar. En dan verwachten de mensen dat wij opstaan en het voor hen opnemen. Dat wij aan de fabriekspoorten hand in hand met de arbeiders al strijdend opkomen voor hun rechten, onze rechten, dat wij verhinderen dat nog meer mensen in armoede terechtkomen, dat wij er alles aan moeten doen om diegenen die in miserabele omstandigheden leven eruit te halen, dat wij wanpraktijken in de gezondheidszorg aanklagen zodat gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en kwalitatief kan blijven.”

Niels De Rudder vindt dat het in Aalst niet meer zo goed lukt. ” De partij in Aalst heeft er een annus horribilis opzitten. Onze uitslag van de verkiezingen was niet goed. En als ik het wat kort wil houden dan mag ik niet uitwijden over de helse periode nadien. Het heeft onze partij geen goed gedaan en het heeft partijmensen zelfs erg slecht gedaan. We konden allemaal lezen en vernemen van mensen in de stad maar ook erbuiten dat bij ons het ‘ik’ persoontje belangrijker is dan de partij. Dat de partij een middel is om persoonlijke ambities waar te maken. Dat sommigen zich boven de partij stellen. Dat we onze ziel verkocht hebben om er toch maar weer bij te zijn.”

Niels De Rudder stond stil bij het protest van klein-links, Groen en een handvol anarchisten over de coalitiedeelname: “Verschillende groeperingen en partijen durven nu van de daken roepen dat wij als socialistische partij in Aalst niet veel meer voorstellen. Alhoewel ik hun manier van handelen maar matig waardeer moeten we wel stilstaan bij hun boodschap. Zij willen een warme samenleving waarin solidariteit geen vies woord is en waarin de mens centraal staat, niet de centen. Een samenleving waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.”

“Maar … is dat niet ook ons gedachtegoed? Net daar ligt de uitdaging: de mensen door onze daden opnieuw overtuigen dat wij er nog steeds voor hen zijn. Dat wij een partij zijn die niemand aan zijn lot overlaat. Maar er rest ons weinig tijd. Er is voldoende gezegd en verteld, nu moeten er daden komen. De uitvoering van het lokale beleid zal moeten aantonen waarom wij als partij deelnemen aan deze meerderheid. Het zal snel duidelijk moeten zijn dat wij wel het verschil kunnen maken.”

Niels De Rudder legde ook een harde klemtoon dat er hoop is in de toekomst. “Maar we moeten ook veel hoop hebben. Hoop omdat wij als socialisten tijdig ingezien hebben dat we moet opstaan, de borst moeten nat maken en met stevige stap vooruit marcheren. Wij moeten niet bang zijn van hen die ons uitspuwen want wij hebben het mooiste en het waardevolste bezit.”

“Sommigen willen dat het weggaat maar we moeten ze duidelijk maken dat het blijft! Het socialisme dat er mede voor gezorgd heeft dat we in één van de meest zorgzame landen van de wereld leven. Maar wel een zorgstaat die onder druk staat en te pas en te onpas in vraag wordt gesteld.”

De Rudder riep op ‘niet op onze lauweren te rusten’. “De sociale beschermingen en verworvenheden moeten met hand en tand verdedigd worden  tegen al diegenen die vinden dat iedereen maar voor zichzelf moet kunnen zorgen en dat ongelijkheid wel werkt!”

Van Niels De Rudder horen we nog de komende jaren. Zeg dat Belg.be het gezegd heeft.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here