Stunt Tomtesterom met Boeing 737 uiterlijk eind maart 2013 afgerond

Naar aanleiding van het gerechtelijk onderzoek van de stunt van Tom Waes, tijdens de VRT-reeks “Tomtesterom” met een Boeing 737, ondervroeg ondervroeg volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (Vlaams Belang) in de Kamercommissie Justitie de bevoegde Minister Annemie Turtelboom (Open VLD), over de stand van zaken van het onderzoek en het uitblijven van een beslissing. Veys wees er op “dat het Directoraat-generaal van de Luchtvaart (DGLV) al op 23 mei 2011, de dag zelf van vlucht zelf, enkele uren tevoren in kennis kwam van de vlucht en Jetairfly de uitvoering ervan afraadde. Pas bijna een jaar later, op 24 april 2012, diende DGLV bij het parket van Brussel 3 processen-verbaal in, vroeg het parket in juni 2012 aan FOD Mobiliteit en Vervoer aanvullende inlichtingen en is het sindsdien wachten op de beslissing van het parket van Brussel, alvorens DGLV verdere stappen kan ondernemen.”

Minister Turtelboom verklaarde dat “gelet op de zeer technische aard van de materie, alsook op het feit dat in 2012 prioriteit werd gegeven aan andere materies en dossiers, het Openbaar Ministerie nog geen definitieve beslissing heeft genomen, maar deze uiterlijk eind maart 2013 wordt verwacht.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here