Verhuis-, Installatie- en Huurpremie zit in de lift. Uitbetaling laat op zich wachten

bianca

Brussel (redactie/mas) Het aantal aanvragen voor een Verhuis-, Installatie- en Huurpremie  (VIHT) zit sinds 2009 in de lift: 2.025 dossiers in 2012 tegenover 1.757 in 2009. De VIHT werd in het leven geroepen als maandelijkse tussenkomst in de huur voor gezinnen met een laag inkomen die een ongezonde, te kleine of onaangepaste woning verlaten voor een woning die de kwaliteits- en veiligheidsnormen wel respecteert.

Wie een aanvraag tot Verhuis-, Installatie- en Huurpremie indient, moet  er echter wel rekening mee houden dat de behandelingstermijn bijzonder lang kan oplopen. De meeste personen wachten gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden vooraleer een eerste financiële tussenkomst te krijgen. In 2010 en 2011 bedroeg de behandelingstermijn in respectievelijk 25,96 en 41,91 procent van de dossiers meer dan 9 maand. Dit blijkt uit cijfers die Bianca Debaets, Brussels parlementslid (CD&V) opvroeg. Volgens het parlementslid is dit onhoudbaar en onaanvaardbaar: “Het gaat hier om gezinnen uit lage inkomensklassen. Zij hebben geen marge om zolang op een premie te wachten”.

Al bij de eerste fase – het al dan niet ontvankelijk verklaren van het aanvraagdossier – wordt er vaak vertraging opgelopen: gemiddeld 3,5 maand (dit terwijl de wettelijke termijn om een aanvraag te beantwoorden 45 dagen bedraagt). Om deze lange wachttijden tegen te gaan, legt de administratie momenteel de hand aan een nieuwe interface voor de ontvangst van de aanvragen.

Een ander struikelblok heeft betrekking op het controleren van de oude en de nieuwe woning van de aanvrager. Gelet op het feit dat de aanvrager de oude woning niet meer bewoont wanneer de procedure wordt ingezet, zijn vele eigenaars niet geneigd de administratie toegang te verlenen tot de woning. Volgens Debaets is ook dit systeem voor verbetering vatbaar: “De administratie zou de aanvraag beter in twee splitsen, met enerzijds een bezoek aan de oude woning wanneer de huurder deze nog betrekt, en anderzijds – wanneer de huurder is verhuisd – een bezoek aan de nieuwe woning en eventuele toekenning van de huurtoelage”.

Bianca Debaets is tevreden dat staatssecretaris Doulkeridis heeft aangekondigd maatregelen te nemen om de behandelingstermijn in te korten. “Te veel Brusselaars leven in slechte en ongezonde woningen. Wie verhuist van een woning die niet conform is met de Brusselse huisvestingcode naar een conforme woning moet daarbij goed omkaderd worden. Een snelle afhandeling van het dossier met een tijdige uitbetaling van de premie is daarbij één van de essentiële voorwaarden”.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here