Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind

Opvoedingsondersteuning voorkomt probleemgedrag:
'Ik heb cannabis gevonden in de jas van mijn zoon. Hoe moet ik reageren?' 'De schooldirecteur heeft net gebeld. Mijn dochter spijbelt al drie weken'. 'Mijn kind stopt niet met huilen 's nachts.' 'Ik ben een alleenstaande moeder. Hoe moet ik omgaan met het agressieve gedrag van mijn tienerzoon?'

Dit zijn maar enkele van de vragen die duidelijk maken dat veel ouders met vragen zitten rond opvoeding. Uit onderzoek blijkt ook dat ouders meer opvoedingsonzeker zijn. Als men de stijgende instroom in de Bijzondere Jeugdzorg bekijkt (18,3% meer in de laatste 5 jaar), dan lijken er meer kinderen en adolescenten in problematische opvoedingssituaties te komen.

'Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, maar we willen hen daarbij wel ondersteunen. Opvoedingsondersteuning werkt aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Het traint hun persoonlijke en sociale vaardigheden, zodat ze weerbaar zijn in crisissituaties. Door dit soort preventie uit te bouwen, belandden minder jongeren in probleemsituaties,' zegt Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte.

Hoe vroeger ouders ondersteund worden in het opvoedingsproces, hoe meer opvoedings-, gedrags- en emotionele problemen bij hun kinderen op langere termijn kunnen vermeden worden. Hoe vroeger de info geraadpleegd wordt, hoe vroeger met de adviezen wordt geëxperimenteerd. Hoe vroeger men beroep doet op de nodige hulpverlening, hoe meer kans op een positief resultaat. Als we de preventie uitbouwen, dan komen minder jongeren later terecht in de jeugdhulpverlening.

Vanaf september start in Antwerpen het proefproject rond Triple P positief ouderschap, dat 500 hulpverleners traint. Daarnaast zal het decreet opvoedingsondersteuning het huidige aanbod opvoedingsondersteuning transparanter en dichter bij de ouders brengen. Er wordt ook jaarlijks een week van de opvoeding georganiseerd, zodat opvoeding blijvend op de politieke en maatschappelijke agenda geplaatst wordt.

Triple P gaat uit van positief ouderschap.

Positief ouderschap betekent een relatie en communicatie tussen ouders en kinderen best uitbouwen vanuit een positieve kijk. Een dergelijke open communicatie is cruciaal. Ze zorgt ervoor dat kinderen minder snel in een problematische opvoedingssituatie belandden.

Vijf principes van positief ouderschap (zoals benoemd in Triple P)

Positief ouderschap werd in een afgelijnd programma gegoten (Triple P-programma ofwel Positive Parenting Program) door Matt Sanders.

1. Creëren van een veilige leefomgeving.

2. Een positieve, stimulerende omgeving, zodat kinderen geprikkeld zijn om hun mogelijkheden te ontdekken.

3. Een adequate discipline hanteren: duidelijke regels en afspraken met een consistente en voorspelbare aanpak.

4. Realistische verwachtingen hebben over je kinderen.

5. Voor jezelf zorgen als ouder: de batterijen af en toe opladen.

De 5 principes zijn universele principes, waarvan wetenschappelijk erkend worden dat ze belangrijk zijn bij de opvoeding. Niet elke ouder zal op dezelfde manier zijn kind stimuleren, niet elke ouders zal op dezelfde manier regels en afspraken maken, maar het is wel belangrijk dat deze verschillende aspecten aanwezig zijn in het opvoedingsproces, in dialoog met de kinderen.

Wat zijn de effecten op ouders en kinderen?

Kinderen ontwikkelen sociale en persoonlijke vaardigheden, waarmee ze weerbaarder zijn als een crisissituatie zich voordoet (kindermishandeling, echtscheiding,?) Ze leren ook nee te zeggen tegen negatieve groepsdruk, criminaliteit en verslavingen.

Ouders leren hoe ze grenzen stellen consequent handelen als hun kinderen die overtreden. Zo kunnen ze bvb vroegtijdig antisociaal gedrag (agressie, pestgedrag) van hun kinderen herkennen en tegengaan. Ze hebben meer vertrouwen in hun eigen rol als opvoeder en zijn minder gestresseerd. (www.osbj.be)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here