Aalst: Burgemeester D’Haese weerlegt kritiek Open VLD op opcentiemen.

vera VDBorght

Aalst (redactie/mas) “Vera Van Der Borght (Open VLD) loste gisteren – volkomen onterecht – op de Gemeenteraad een schot voor de boeg door te insinueren dat het College van Burgemeester en Schepenen niet in orde zou zijn met de bepaling van haar opcentiemen op de onroerende voorheffing. Niets is minder waar.” dat laat burgemeester D’Haese(N-VA) via zijn woordvoerder Peter Van den Bossche weten.

Het decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen inzake financiën en begroting bepaalt in artikel 9, 1° inderdaad dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing voortaan uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar moeten zijn vastgesteld door de gemeenteraad en uiterlijk op 1 maart moeten meegedeeld worden aan de Vlaamse Belastingdienst.

Dit is vooral belangrijk voor gemeentebesturen die hun opcentiemen nog moeten vaststellen voor het aanslagjaar 2013.

Voor de stad Aalst is dit geen probleem aangezien de gemeenteraad in zitting van 21 december 2007 de opcentiemen op de onroerende voorheffing heeft vastgesteld voor de aanslagjaren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013.

De Vlaamse belastingdienst wordt door het toezicht steeds in kennis gesteld van de  gemeenteraadsbesluiten betreffende de onroerende voorheffing, maar voor alle veiligheid zal het College van Burgemeester en Schpenen toch vóór 1 maart een brief richten aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst zoals voorgeschreven door het decreet van 9 november 2012.

Burgemeester Christophe D’Haese wijst er fijntjes op dat dit alsdan door de partij van Vera Van der Borght goedgekeurd, zijnde Open VLD.

In een reactie laat Vera Van der Borght(Open VLD) weten dat blijkbaar  onze “burgemeester” gisteren dan toch ook niet meer wist dat hij dit destijds ook heeft meegestemd als lid van diezelfde Open VLD. “Meer nog hij was notoir lid van de commissie financiën…” aldus Van der Borght.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here