Werkloosheid stijgt in Oost-Vlaanderen met 9%

vdab

Aalst (redactie/mas) Eind december 2012 telde Oost-Vlaanderen 46.732 werkzoekenden, een stijging met 9% t.o.v. december 2011. De voorbije maanden liep het stijgingsritme gestaag op van +5,1% in augustus tot +10,4% in november 2012.

De toename in december buigt de stijgende tendens dus om en ligt ook iets beneden het Vlaams gemiddelde (+9,4%). De regionale verschillen zijn wel groot: van +6,6% in Aalst-Oudenaarde tot +11,1% in Sint-Niklaas-Dendermonde. De vergelijking op jaarbasis wordt tot deze maand wel nog
negatief beïnvloed door de tragere uitschrijving van uitzendkrachten sinds januari 2012.

Vooral de mannelijke werkloosheid is het voorbije jaar sterk gestegen (+13,2%), o.a. door het banenverlies in de industrie. De tertiaire en quartaire sector, waarin meer vrouwen werken, biedt beter weerstand aan de crisis. De conjunctuurgevoelige jeugdwerkloosheid stijgt met 17,7%. De krimpende
vacaturemarkt en de teruglopende uitzendactiviteit remt de jongeren af in het vinden van een (eerste) baan. De werkloosheid bij allochtonen (+15,1%) lijdt om gelijkaardige redenen traditioneel sterk onder een conjunctuurdip.

Ook hooggeschoolde werkzoekenden (+16,7%) hebben het moeilijk, terwijl de toename van het aantal laaggeschoolde NWWZ (+4,9%) veel minder groot is. Dit is o.a. het gevolg van de wisseling van de generaties: de oudere leeftijdsgroepen die de arbeidsmarkt verlaten zijn lager geschoold dan de generaties die hen volgden.

Opvallend is ten slotte de daling van het aantal werkzoekende 50-plussers (-1,8%). De leeftijdsgrens voor activering schoof recent op tot 58 jaar en dat laat zich voelen in de cijfers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here