Akkoord artsen-ziekenfondsen: patiënt beter beschermd

CM-voorzitter Marc Justaert is tevreden met het nieuwe akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Het werd afgesloten ondanks een opgelegde besparing van maar liefst 105 miljoen euro. “We hebben goede afspraken gemaakt over de dokterstarieven tot eind 2014, en artsen zullen sterker aangemoedigd worden om deze tarieven aan te rekenen. Wie naar de dokter moet, zal dus een stuk zekerder zijn van wat hij moet betalen.”

Marc Justaert noemt het akkoord een succes omdat er ondanks de besparingen toch maatregelen zijn afgesproken om de patiënt te beschermen. Zo komt er een jaarlijkse aanmoedigingspremie van 434 euro voor artsen die altijd de officiële tarieven aanrekenen (de geconventioneerde artsen). Justaert: “Deze stimulans willen we de volgende jaren verder versterken. Hoe meer dokters de officiële tarieven aanrekenen, hoe beter voor de patiënt: die weet dat wat hij betaalt, redelijk is”. Naast de aanmoedingingspremie worden de bedragen van het sociaal statuut geïndexeerd. Dit bedrag voor volledig geconventioneerde artsen dient voor een aanvullend pensioen en een uitkering bij invaliditeit.

Het overleg tussen artsen en ziekenfondsen verloopt al sinds 2009 in een sfeer van besparingen. “De gesprekken waren niet makkelijk. Maar dat we niet alleen in goede tijden, maar ook in besparingstijden uiteindelijk een akkoord kunnen afsluiten, bewijst dat ons consensusmodel werkt. Dat doet me veel plezier, zeker in dit jaar waarin we de vijftigste verjaardag van de wet op de ziekteverzekering vieren”, zegt Justaert.

Pijnloze besparingen

De door de regering opgelegde besparing van 105 miljoen euro gebeurt volgens het akkoord voornamelijk binnen de radiologie, de klinische biologie (labo-onderzoek) en voor technische verstrekkingen. Het zijn vooral correcties ten gevolge van budgetoverschrijdingen, en het akkoord stelt ook minder radiologie in het vooruitzicht. “Dit zijn verantwoorde besparingsmaatregelen die bijdragen tot een efficiëntere gezondheidszorg. De patiënt zal hier niets van voelen: noch in de prijs, noch in de kwaliteit van de zorg”, zegt Marc Justaert.

De besparing wordt ook gerealiseerd door een gedeeltelijke indexering van de honoraria van de artsen. De index bedraagt 2,7 procent, terwijl de honoraria voor raadplegingen en huisbezoeken vanaf 1 februari slechts verhoogd worden met 2 procent. De technische verstrekkingen worden deels verhoogd met 1,5 procent, de andere met 1 procent.

Correctiemaatregelen

De besparingen geven ruimte voor een aantal positieve correctiemaatregelen bij de artsen. Bij de huisartsen worden de huisartsenwachtdiensten verder uitgebouwd. Bij de specialisten zullennder andere de neurologen, longartsen, reumatologen en geriaters beter vergoed worden voor een raadpleging. Ook voor een aantal specifieke technische prestaties, zoals enkele types van operaties (bvb. flapoorcorrecties bij jonge kinderen) en de gynaecologische echografie, zullen specialisten een betere vergoeding krijgen.

Het akkoord voorziet ook een oplossing voor de onterechte supplementen voor de esthetische afwerking van borstreconstructies na kanker. Die lopen vandaag op tot 2.500 euro (zie persbericht CM van 7 augustus 2012). Er is budget voorzien om de plastisch chirurgen beter te vergoeden voor deze prestaties, in ruil voor een evenredige beperking van de supplementen.

Het akkoord geldt vanaf 1 februari 2013 en loopt tot eind 2014. Artsen die dit akkoord niet wensen te volgen, kunnen het weigeren. Zij bepalen zelf hun tarief, maar hebben niet de voordelen die de geconventioneerde artsen ontvangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here