Oilsjt: Schiefregt’oever stelt zich vragen bij een groene Hopmarkt in de stoet

hopmarkt

Aalst (redactie/stas) De nief Hopmèrt in ’t groeng, is da wel te doeng? Dit vraagt één van de grote groepen die al jaren de tendens zetten tijdens de carnavalstoet zich af? De nieuwe Hopmarkt in het groen, is dat wel te doen?

Een parodie op de werken op de Hopmarkt die in volle gang zijn. Voor de niet Aalstenaars, het meest centrale plein waar nog zal kunnen geparkeerd worden, zij het ondergronds. Dat de oude Veemarkt bomen, een minibosje zal krijgen, is deze groep niet ontgaan. Ook de discussie of er al dan niet een stadscafé moet komen midden op dit plein, zal gepresenteerd worden.

Dat ze bij SRO, Schiefrechtoever, benieuwd zijn, zullen we zien op 10 februari aan het krullen van hun neus.

In de plaatselijke volkstaal klinkt het azo: De weirken op d’ Hopmèrt zèn in volle gang, mor wie wetj nog ver hoe lang? Hoe goot da ploin boeven de parking tèn werren, goot er nog plosj zèn ver boeimen, blommen en wa sperren? Komt ons stadscafé tèn tissen ’t groeng of vindj ons bestier da ni vandoeng? Noor aal dees zauken zèn weir na krejeis, en da keje zing oon ’t krollen van onze neis!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here