Opiniestuk ‘Een land zonder hoofdstad’

485898_476417579062243_1041261202_n

Brussel (redactie/mas) Belg.be geeft nu en dan het woord aan derden via een opiniestuk. Dat wilt niet zeggen dat de redactie zich akkoord verklaard met de inhoud van de tekst. 

Eerst was er Paul Magnette die een opvallend pleidooi hield voor een ‘état Wallonie-Bruxelles’. Olivier Maingain volgde met een oproep voor een ‘nation Wallonie-Bruxelles’. Afgelopen weekend was het dan de beurt aan Laurette Onkelinx, die pleitte voor een bevoorrechte band tussen Brussel en Wallonië.

Brussel en de Brusselaars hebben alle belang bij een doorgedreven samenwerking met de verschillende gemeenschappen en gewesten in ons land. Door Brussel en Wallonië aan elkaar te koppelen, ondergraven PS en FDF de bestaande institutionele evenwichten en worden ze ongewild de pleitbezorgers van het separatisme, waarvoor ze nochtans zo bevreesd zijn.

Bovendien dienen ze de zaak van de Brusselaars niet. Brussel zonder Vlaanderen is Brussel met minder financiële middelen. De Vlaamse Gemeenschap investeert jaarlijks 700 miljoen in Brussel. Dat is zowat 20 % van de totale Brusselse gewestbegroting en meer dan de hele herfinancieringsoperatie in het kader van de zesde staatshervorming. Naast de materiële zijn er ook de immateriële investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Niemand betwijfelt dat de Vlaamse Gemeenschap Brussel verrijkt op het vlak van cultuur, onderwijs, zorg …

Om dezelfde reden zal ook de omvorming van Brussel tot een eigen gewest-gemeenschap leiden tot een enorme verarming. Brussel heeft niet de schaalgrootte noch de middelen om, zoals sommige kopstukken bij Groen bepleiten, zelf in te staan voor gemeenschapsbevoegdheden zoals het onderwijs. Als het onderwijs naar de gewesten zou worden overgeheveld, zou dat in het armlastige Brussel binnen de kortste keren leiden tot een kleiner aanbod, een lagere kwaliteit en een verregaande verfransing.

Vlaanderen heeft alle belang bij een goed bestuurd en veilig Brussel. Als Brussel het moeilijk krijgt, zijn de gevolgen meteen voelbaar in de Vlaamse Rand en verder. Als CD&V zijn we voor een goed functionerend Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat zijn gewestbevoegdheden ten volle kan uitoefenen. Maar Brussel is als hoofdstad ook de plaats waar Nederlandstaligen en Franstaligen in dit land samenleven en elkaar ontmoeten op voet van gelijkheid.

Als CD&V blijven we inzetten op het behoud van de gemeenschapsvisie voor de gemeenschapsbevoegdheden en de vrijwaring van de rechten en bescherming van de Nederlandstaligen in Brussel. Ook die rechten kunnen we maar vrijwaren als de Nederlandstaligen in Brussel deel blijven uitmaken en steun blijven genieten van de grotere Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap, dat is Brussel inbegrepen. Net als Brussel niet zonder Vlaanderen kan, heeft Vlaanderen Brussel nodig. Niet alleen is Brussel de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Brussel creëert ook 25% van de banen in ons land en 30% van het BBP. 1 op de 3 arbeidsplaatsen in Brussel gaat naar een Vlaming. Brussel speelt ook een belangrijke promotionele en economische rol voor Vlaanderen. CD&V is voor een hoofdstedelijk gewest dat open staat voor beide gemeenschappen, op voet van gelijkheid.

CD&V is tegen een Brusselse gewest-gemeenschap die zich op zichzelf terugplooit en tegen een gewest dat een bevoorrechte band uitbouwt met Wallonië. Hoe meer Wallonie-Bruxelles, hoe minder hoofdstad. En wat rest er van een land zonder hoofdstad?

Brigitte Grouwels, Brussels minister 
Walter Vandenbossche, ondervoorzitter Brussels parlement
Brigitte De Pauw, Fractievoorzitter CD&V, Brussels Parlement
Bianca Debaets, Brussels parlementslid

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here