Naar één grensoverschrijdende arbeidsmarkt in Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland

download (28)

Gent (redactie) Vorige week gaven gedeputeerden Geert Versnick van de provincie Oost-Vlaanderen en Ben de Reu van de provincie Zeeland het startschot voor de oprichting van een grensoverschrijdend informatiepunt over grensarbeid ‘Scheldemond Direct’. 

Werkgevers, werknemers en werkzoekenden moeten op termijn bij dit infopunt terecht kunnen voor allerhande informatie over grensarbeid Infopunt ‘Scheldemond direct’ vormt een onderdeel van het Europees Interreg-project ‘Tendenzen zonder Grenzen’.

Werken over de grens, zelfs bij landen met eenzelfde taal en binnen het eengemaakte Europa, blijft een zware opgave. Tal van belemmeringen maken het de mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die mensen van de andere kant van de grens willen rekruteren moeilijk. Het gaat dan vooral om verschillen in belastingwetgeving, sociale zekerheid alsmede in verblijfs- en arbeidsrecht. Dit blijkt ook uit het rapport over knelpunten bij grensarbeid van Wim ten Hoor, gemeenteraadslid in de gemeente Terneuzen. Het rapport werd tijdens de bijeenkomst overhandigd aan de sprekers.

Informatiepunt
Alhoewel lokale en regionale overheden deze verschillen niet kunnen wegwerken, zijn de provincies en grensgemeenten uit de Euregio Scheldemond ervan overtuigd dat het opzetten van een heldere, eenduidige en persoonlijke informatievoorziening heel wat soelaas kan brengen. Vandaar dat de komende twee jaar gezocht zal worden naar draagvlak en financiering voor het opzetten van een structureel informatiepunt over grensarbeid.

Dit Informatiepunt Scheldemond Direct zal dan werken aan de knelpunten van de grensarbeidsmarkt en aan informatievoorziening aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Omdat werkgevers heel belangrijk zijn in een grensoverschrijdende arbeidsmarkt wordt een bedrijvennetwerk opgericht dat nauw betrokken zal zijn bij het detecteren en oplossen van knelpunten.

Met de steun van Europa
Informatiepunt Scheldemond Direct maakt deel uit van Het Europees project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ dat wordt uitgevoerd in het kader van het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Interreg Community Initiative, kortweg Interreg, is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg, betaald door de Europese Unie, probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen. Er zijn drie onderdelen in Interreg te onderscheiden: grensoverschrijdende samenwerking, transnationale samenwerking, interregionale samenwerking.

Informatiepunt Scheldemond Direct is een initiatief van de Scheldemondraad waarbinnen de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland samenwerken.

Gestart aan Zeeuwse zijde
Op vrijdag 18januari 2013 werd niet alleen het startschot gegeven voor Informatiepunt Scheldemond Direct: aan Zeeuwse zijde werd tegelijk het grensinfopunt bij het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen officieel geopend door wethouder Co van Schaik van de gemeente Terneuzen. Bedoeling is dat Zeeuwse infopunt over grensarbeid integraal onderdeel gaat uitmaken van Informatiepunt Scheldemond Direct dat tegen eind 2014 operationeel moet zijn.

Informatie

Dienst Werk, Astrid Faelens, coördinator-expert, Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent, tel.  09 266 83 37, fax  09 266 83 59, e-mail werk@gent.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here