België en Turkije overleggen over oa.Asiel & Migratie

turkije

Brussel (redactie/mas) Vandaag 22 januari 2013 kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken van Turkije en België bijeen in het Egmontpaleis in Brussel

De Belgische delegatie bestond uit Didier REYNDERS, minister van Buitenlandse Zaken,  Joëlle Milquet,  minister van Binnenlandse Zaken en Annemie TURTELBOOM, minister van Justitie en  Maggie DE BLOCK, staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
De Turkse delegatie bestond uit Ahmet Davutoğlu, minister van Buitenlandse Zaken,  Sadullah ERGIN, minister van Justitie en İdris Naim Şahin, minister van Binnenlandse Zaken. Dit is de tweede ministeriële trilaterale bijeenkomst. De eerste ontmoeting vond in oktober 2008 plaats in Istanboel.
Het doel van deze ontmoetingen is het bevorderen van de dialoog tussen de politieke autoriteiten van beide landen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals de strijd tegen terrorisme, politionele en gerechtelijke samenwerking, consulaire samenwerking en dossiers van asiel en migratie.
1. De ministers zijn vastberaden om het terrorisme te bestrijden en hun samenwerking op dat vlak verder te ontwikkelen. Ze herhaalden hun engagement om deze doelstellingen na te streven door middel van maatregelen die conform zijn met de verplichtingen van beide Staten voortvloeiend uit het internationaal recht. Zeker voor wat betreft het bestrijden en voorkomen van terrorisme, maar ook als het gaat over mensenrechten en rechten van vluchtelingen.
De ministers verheugen zich over de voortdurende politieke dialoog over de strijd tegen het terrorisme tussen Turkije en de Europese Unie. De ministers benadrukten ook de zeer actieve rol die Turkije speelt binnen de instellingen van de Verenigde Naties die zich met terrorisme bezighouden.
De ministers wezen ook op het belang van de strijd tegen de financiering van het terrorisme en kwamen overeen zich te blijven inzetten hiervoor.
2. De ministers van Buitenlandse Zaken verheugden zich over de steeds betere bilaterale relaties in alle domeinen, in overeenstemming met onze gemeenschappelijk standpunten en belangen. Ze bespraken ook de situatie in het Midden-Oosten, met inbegrip van Syrië, mensenrechten en de relaties tussen Turkije en de Europese Unie. Ook consulaire dossiers en visumkwesties kwamen aan bod.
3. De ministers van Binnenlandse Zaken ondertekenden een Memorandum of Understanding over politionele samenwerking. Deze samenwerking voorziet, met respect van nationale en internationale verplichtingen, in het uitwisselen vanknow-how en best practices op het vlak van terrorismebestrijding, georganiseerde misdaad, mensenhandel, handel in verdovende middelen en het witwassen van geld.
4. De ministers van Justitie ondertekenden een Gezamenlijke Verklaring over Gerechtelijke Samenwerking. Deze voorziet, met respect van nationale en internationale verplichtingen, in het opstarten van technische consultaties over gerechtelijke bijstand. Er zullen rechtstreekse communicatiekanalen worden gecreëerd tussen de centrale autoriteiten om de doeltreffendheid van deze samenwerking te versterken en om het wederzijdse begrip van de procedures en wetgevingen te verbeteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here