Column: De wijken van Verdoodt

carolineverdoodt

Column. Je moet goed wakker zijn om het te kunnen uitspreken. Schepen van Gebiedsgerichte Werking. God en Terjoden mogen weten wat het inhoudt. Maar in Aalst is dat gene vetten die ge-bieds-ge-rich-te wer-king. Eingenlijk is dat met een modern woord: wijkwerking of buurtwerking. Maar in Aalst is en blijft dat een moeilijk geval.

Madame de Scheiperinne van Woiken en Ruimtelèke Wanorde, Caroline Verdoodt, ge meegt dor ne kier iet on doeng hein on die woikweirking. Als ik u in het Aalsterse aanspreek is het omdat ik weet dat u een ‘brok van ne carnavalist’ bent. En waffer brok…

Eigenlijk zijt ge een ‘okkosjeprot’. Schepen worden met een pretkabinet. Elke dag retteketet. Maar vooral twee bevoegdheden waar je alleen maar mee kunt scoren. Na zes jaar een volle brok op Ruimtelijke Wanorde, kunt u een Freule van Ruimtelijke Ordening worden. Elk dossier waar u ja tegen zegt, vuurwerk op het stadhuis. In zes jaar nooit gezien en gehoord. De ambtenaren zeggen nu al da ge ‘een simpatieke madame’ zijt. Wat ze er nog bijzeggen, durf ik hier niet schrijven, maar ‘k zal het u met vastelaoved eens in uw oor fluisteren. Als vrouwen ondereen.

En als ge ook nog met Van de  Steen, ge weet wel, Anneken-de-rode-furie, door één deur kunt, dan komt er niet alleen vuurwerk op het stadhuis, maar in heel de stad. ‘k Wil er zelfs voor op beeweg naar den Elckerlyc in Terjoden…

Maar als Scheiperinne van Woiken, daar ligt er een boulevard aan mogelijkheden open. Komt ge in onze provinciehoofdstad, ge zult daar rap uwe weg weten om azo ’t een en ’t ander dossier op de juiste bureau te leggen… ge weet hoe dat dat gaat als notaris.

Maar in Gent, is er geen wijk of ze heeft haar eigen eindejaars- of nieuwjaarsreceptie. Naast de grote Nieuwjaarsdrink op het Sint-Baafsplein zijn ook kleinere buurtrecepties een traditie in Gent.  Het brengt mensen samen. Als u dat kunt teweegbrengen in ons ‘Ieneg Oilsjt’ dat er wijk- en buurtcomités komen die mensen samenbrengen, dan kan uw schepenambt niet meer stuk. En het de mensen niet te moeilijk maken, liefst één dienst, één loket… want als je naar drie, vier verschillende diensten moet op de stad, heb je al geen zin meer om nog een wijkfeestje te organiseren… 

Ik weet wel dat ge 1% per jaar wilt besparen op het stadspersoneel, maar klopt daar ne keer op tafel in de schepenzaal. En Dylan Casaer als schepen van personeel is gevoelig voor ‘schoein vraavolk’. Voor enkele buurtwerkers, die een wijkwerking een gezicht kunnen geven.  Elk jaar organiseren buurtwerkers, in samenwerking met andere diensten van de stad Gent, organisaties en bewonersinitiatieven uit de wijk, een nieuwjaarsreceptie om het nieuwe burenjaar alvast gezellig in te zetten. Wat Gent kan, kan Aalst toch ook.

En denk eraan, voor bewoners zijn deze recepties in hun buurt een leuke manier om wijkgenoten te ontmoeten. Zo  kunnen de Aalstenaars elkaar beter leren kennen en wordt het ‘thuis in je buurt-gevoel’ nog groter.

Als Scheiperinne van Woiken en Gebiertes heb je alles om de meest populaire scheiperinne van Oilsjt te worden. Wedden dat ge nog van ’t straat geraakt de komende zes jaar? Mia staat al klaar om naar uw ja-woord te luisteren.

Ik hoop volgend jaar op de Houtmarkt, ge kent dat plein goed schijnt, met u samen en de vele leuke mensen in de buurt, in  januari 2014 een glaasje te kunnen heffen.

Uw pretkabinet is aan zet. Verras ons eens….

En denk eraan, het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden,

Willem de Zwijger

Willem_de_Zwijger

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here