Sociaal beleid Aalst: “OCMW Aalst zal warm maar rechtvaardig zijn”

sarah smeyers

Aalst (redactie/stas) Het sociaal beleid van Aalst wordt de komende zes jaar warm voor wie hulp zoekt, maar strenger voor wie misbruik wil maken van het systeem. Dat hebben OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA) en schepen van Welzijn Dylan Casaer (sp.a) gezegd tijdens een persconferentie.

Smeyers ontkende formeel dat het OCMW onder impuls van N-VA asocialer zou worden. “Wij willen de gezondheidszorg betaalbaar houden en de armoede in onze stad terugdringen”. Wel zal er de komende zes jaar strenger worden opgetreden tegen mensen die misbruik maken van het systeem. Naar het voorbeeld van Gent en Antwerpen komt er in Aalst een antifraudecel die domiciliefraude en andere misbruiken zal opsporen.

Het OCMW zal mensen ook aanmoedigen om sneller opnieuw op eigen benen te staan. Er zal nauw worden samengewerkt met de VDAB om werkzoekenden sneller aan een baan te helpen. Er wordt ook meer gehamerd op het belang van het Nederlands. “Voor ons is taal een verbindende krachtdie nieuwkomers kan helpen om Aalstenaar onder de Aalstenaars te worden”, aldus Smeyers.

Anderstaligen worden in Aalst niet geweerd. “We gaan mensen wel vragen een inspanning te doen om onze taal te leren. En we gaan controleren of ze die inspanning ook leveren”.

Schepen van Welzijn Dylan Casaer (sp.a) trad Smeyers bij. “Er komt meer sociale responsabilisering.Behalve materiële hulp voor kansarmen gaan we ook proberen om de vele sociale drempels weg te werken. We zullen oog hebben voor nieuwe risicogroepen, zoals ouderen en éénoudergezinnen, die gevaar lopen om in armoede te verzeilen”.

OCMW-voorzitter Smeyers beloofde tenslotte om vaker te communiceren over het beleid. “Het OCMW wordt transparanter. We gaan proberen zoveel mogelijk burgers te betrekken bij ons sociaal beleid”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here