LINKSLIBERALE D66 REKENT AF MET RESTEN VAN EEN CHRISTELIJK TIJDPERK

pierre-nl2

Brussel (redactie/mas) De Nederlandse links-liberale partij D66 wil in sneltempo komaf maken met wat ze de resten van een christelijk tijdperk noemt. D66 streeft er als seculiere partij naar om Kerk en staat zoveel mogelijk te scheiden.

Nu Nederland een regering heeft zonder de christendemocratische partij CDA en de kleinere christelijke partijen neemt de liberale partij de gelegenheid te baat om de christelijke restanten uit de Nederlandse grondwet weg te vijlen: het verbod op godslastering, de gewetensbezwaarde trouwambtenaar, de Zondagswet (die bepaalt dat er ’s zondags vóór 13 uur geen evenementen mogen worden georganiseerd omwille van de kerkdiensten) en het doorspelen van de informatie van de Nederlandse Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) aan de Kerken om verhuisde kerkgangers in een nieuwe gemeente welkom te heten.

Verantwoordelijken van D66 ontkennen dat de partij ‘antichristelijk’ is. De onderliggende oorzaak van de commotie, zo meent het Nederlandse dagblad ‘Trouw’, is dat D66 een seculiere levensbeschouwing aanhangt. “Die staat soms haaks op de christelijke. De partij is individualistisch, terwijl de christen-democratie juist als uitgangspunt heeft dat de mens een gemeenschapswezen is.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here