WoninGent sloopt woningen aan Botermarktpoort om seniorenflats te bouwen

logo

Gent (redactie/stas) De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent start vandaag met de sloop van de woningen aan de Botermarktpoort (Hundelgemsesteenweg 197 tot en met Jozef Vervaenestraat 12). Deze sloop is een belangrijke en noodzakelijke fase in het ontwerpproces van de geplande nieuwbouw. WoninGent plant op de site de bouw van een 20-tal seniorenflats.

De sociale huisvestingsmaatschappij verwierf de gronden aan de Botermarktpoort van de Stad Gent in het kader van het stadsvernieuwingsproject “Ledeberg leeft”. Dit met uitzondering van twee stroken die enerzijds voorbehouden zijn voor tuinuitbreidingen en anderzijds voor de aanleg van een groene hoek en de herinrichting van het kruispunt aan de Hundelgemsesteenweg.

De panden op de site bleven hierbij eigendom van de Stad Gent, waarbij WoninGent zich ertoe verbond om de gronden bouwrijp te maken. WoninGent start nu met de sloop van de woningen met het oog op het bouwrijp maken van het terrein. Dit omdat de maatschappij en het verantwoordelijke architectenbureau Volt-Architecten cvba anders niet in staat zijn om het ontwerp voor de nieuwbouw te finaliseren.

Doordat de nieuwbouw ingepland zal worden in een rij woningen, is er een complexe verwevenheid van de geplande nieuwbouw met de omringende bebouwing. Bijgevolg moet het terrein bouwrijp worden gemaakt om nauwkeurige opmetingen te kunnen doen. Een correcte en nauwkeurige inspectie van de gevels van de aanpalende woningen is immers noodzakelijk om de aansluitingen aan de gebouwen vanaf de conceptfase goed te kunnen verzorgen. Dit is voor het ontwerpteam dan ook onontbeerlijke informatie om het voorontwerp te finaliseren en zo tot een definitief ontwerp voor de nieuwbouw te komen.

 

De sloop van de woningen op de site zal worden uitgevoerd door Buysse Hans bvba uit Evergem en brengt een kostprijs van ca. 65.000 euro excl. btw met zich mee. Nu de sloop van start gaat, hoopt WoninGent tegen eind 2014 de nieuwbouwwerken te kunnen starten. WoninGent plant op de site aan de Botermarktpoort een 20-tal seniorenflats te bouwen.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here