Belgische protestanten hebben nieuwe baas

ds-fuite-intrede

Brussel (redactie) In een volle Graanmarktkerk te Brussel werd op zondagmiddag 13 januari ds. Steven Fuite als voorzitter van de VPKB (Verenigde Protestantse Kerk van België) bevestigd. De dienst vond afwisselend plaats in het Frans, Nederlands en Duits.

In zijn preek over Lucas 3: 15-16 en 21-22 stond ds. Fuite stil bij de plaats van de Protestantse kerk in deze tijd. Hij vergeleek de kerk met Johannes de Doper, zij het in een modernere versie, die op het snijpunt staat tussen de land van belofte en de woestijn. Daar, in het spanningsveld tussen kerk en samenleving, is het onze roeping om mensen te leiden naar de overkant.

Anders gezegd: Jezus van Nazareth ging ons voor op een hoopvolle weg, die mensen uitzicht biedt. Ook een kleine kerk kan voor mensen van betekenis blijven. Ze kan zin, samenhang en een helpende hand bieden aan mensen die zoeken naar de diepste waarheid van hun leven. De VPKB beseft ook haar beperkingen, al hoopte ds. Fuite dat het aantal leden van de VPKB onder zijn leiding niet verder zal afnemen.

Vele vertegenwoordigers van de kerken en andere instanties hebben ds. Fuite vervolgens tijdens de receptie begroet en gelukgewenst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here