Welke geluidsmeter voldoet aan nieuwe regelgeving?

Provincie Antwerpen schept duidelijkheid met groepsaankoop geluidsmeter. Op 1 januari 2013 werden de nieuwe geluidsnormen van kracht. Organisatoren van muziekevents moeten nu het geluidsniveau meten tijdens een fuif of festival. Maar er heerst heel wat onduidelijkheid over welke geluidsmeter voldoet aan de nieuwe norm. De provincie Antwerpen biedt een antwoord met een groepsaankoop geluidsmeters voor heel Vlaanderen. Bevoegd gedeputeerde Inga Verhaert reageert verbaasd op de mededeling van minister Schauvliege dat zij niet betrokken werd bij deze groepsaankoop.

Inga Verhaert, gedeputeerde voor jeugd: “De kostprijs en de technische specificaties van de geluidsmeters roepen heel wat bedenkingen en vragen op bij organisatoren (klein en groot) en lokale besturen. We hebben daarom, in het kader van ons eigen project ‘Amai mijn (h)oren’, besloten om een groepsaankoop van geluidsmeters op te starten. Zo kunnen we de prijs drukken en mogelijke kopers helpen bij het kiezen van het beste toestel”.

Het provinciebestuur van Antwerpen organiseert deze groepsaankoop op Vlaams niveau en werkt samen met een aantal organisaties en de 4 andere provincies. Het gaat over een lange procedure. Er moet een groot aantal toestellen voor heel Vlaanderen gekocht worden via een Europese aanbesteding. Intussen is de procedure bijna afgerond. 10 firma’s hebben een voorstel ingediend. 6 toestellen volgden de norm niet, wat bewijst dat het om een complexe materie gaat. Het beste toestel (prijs-kwaliteit) werd door het provinciebestuur begin december gegund.

Inga Verhaert: Het verbaasde me deze week te moeten lezen dat de bevoegde minister Joke Schauvliege niet zou betrokken geweest zijn bij de groepsaankoop. Onze jeugddienst heeft in het najaar immers contact gehad met het kabinet van de minister. En er volgde ook een uitnodiging om mee in de jury te zitten. Na de gunning van de groepsaankoop is één ontevreden firma naar de Raad van State gestapt om in een kortgeding de gunning te laten schorsen. Op 15 januari is er daarover een zitting, wij hopen daarna snel verder te kunnen met de groepsaankoop. “

De timing om de toestellen in april en mei te leveren, wordt nog altijd aangehouden. De provincie zet ook in op extra info- en vormingssessies om de toepassing van de wetgeving mee op poten te zetten. Want het provinciebestuur gelooft dat het bewuster omgaan met geluid via de geluidsmeters kan bijdragen tot de preventie van gehoorschade, de doelstelling van het project ‘Amai mijn (h)oren’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here