Pieter Coecke(5): Een universele man van de renaissance.

Tekening Tom Houtman, met dank voor het gebruik.
Tekening Tom Houtman,met dank voor het gebruik.
Tekening Tom Houtman,
met dank voor het gebruik.

Aalst (redactie/mas)Pieter Coecke ontplooide in zijn loopbaan een zeer veelzijdige activiteit, geheel in de geest van de ‘universele mens’ van de Renaissance. Hij was schilder en leidde in die hoedanigheid een bloeiend atelier. Hij maakte ontwerpen voor wandtapijten en glasramen en was ook bedrijvig als architect.

Zijn belangrijkste activiteit was echter te situeren op het theoretische vlak: hij vertaalde immers de boeken van Sebastiano Serlio over de architectuur uit het Italiaans in het Nederlands en Frans en toonde zich hierdoor de baanbreker en verspreider van de renaissancekunst in de zuidelijke Nederlanden.

Serlio, een Italiaans schilder en architect, had te Venetië in 1537 een rijk geïllustreerd architectuurtraktaat gepubliceerd. Dit was gebaseerd op het werk van de Romeinse architect en theoreticus Vitruvius, waardoor de kennis van de Grieks-Romeinse bouwkunst opnieuw verspreid werd. Door de talloze illustraties was het meer dan een louter theoretisch werk.  Het was echt een praktische handleiding voor de architect.

Reeds twee jaar later, in 1539, bracht Pieter Coecke een Nederlandse vertaling en bewerking van dit werk op de markt onder de titel ‘Generale Regelen der Architecturen op de vyve manieren van edificien, te weten, Thuscane, Dorice, Ionica, Corinthia ende composita, met den exemplen der antiquiteiten die int meeste deel concorderen met de leeringhe van Vitruvio’. In 1541 bracht Coecke ook een Franse vertaling op de markt; in 1542 volgde een Duitstalige versie.

Deze werken werden trouwens uitgegeven zonder toestemming van Serlio zelf, wiens eigen Franse uitgave uit 1545 door deze piraatuitgaven slechts weinig succes kende. Het belang van dit werk kan nauwelijks overschat worden: hierdoor kan Pieter Coecke gerust beschouwd worden als de invoerder en verspreider van de renaissancestijl in architectuur en decoratieve kunsten in de Nederlanden.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here