Pieter Coecke (4) Een veelzijdig kunstenaar

Pieter_Coecke_van_Aelst_001

Aalst (redactie/mas) In opdracht van de Brusselse tapijtwever en handelaar Demoyen (of Van der Moyen) ondernam Pieter Coecke in 1533 een toen gewaagde reis naar Turkije. Allicht diende hij het recept mee te brengen van verfprocédés van wol. Mogelijks hoopte zijn opdrachtgever ook op bestellingen vanwege de sultan of zijn omgeving, wat echter niet lukte.

In ieder geval maakte Coecke een zware, gevaarlijke reis door de Balkan naar Istanbul, het oude Constantinopel, waar hij ongeveer een jaar verbleef. Hij maakte van deze onderneming een aantal tekeningen, die zijn weduwe later als houtsnedenreeks uitgaf. Hierop gaf hij zeer natuurgetrouw weer wat hij tijdens deze fascinerende reis gezien had. Vooral het stadsgezicht van Istanbul is indrukwekkend.

Na deze reis vestigde Coecke zich opnieuw in Antwerpen. Hij was nu op het toppunt van zijn kunnen: in 1537 werd hij deken van de schildersgilde Sint-Lucas. Tevens werd hij benoemd tot hofschilder van keizer Karel V en van Maria van Hongarije. Het stadsbestuur van Antwerpen betaalde in 1541-1552 aan Pieter van Aalst (Coecke), samen met enkele andere kunstenaars een som geld voor het introduceren in de stad van ‘nieuwe ambachten’ en om deze te onderwijzen aan de jeugd.

Het ging hier meer dan waarschijnlijk om het ontwerpen van tapijt- en glasraamkartons: ontwerpen op ware grootte waarnaar de ambachtelijke uitvoerder (tapijtwever of glazenier) het werk diende uit te voeren. Coecke had deze techniek geleerd te Brussel, toen hét centrum van tapijtweefkunst. Het was trouwens reeds in 1516-17 dat Pieter van Aelst alias van Edingen (niet te verwarren met Pieter Coecke van Aelst!), een befaamd tapijtwever- en handelaar, te Brussel de tapijtenreeks ‘De Handelingen van de Apostelen’ weefde. Deze reeks was besteld door paus Leo X voor de Sixtijnse kapel. De beroemde Raphael had de voorstellingen ontworpen en geschilderd.

Voor de uitvoering deed men een beroep op de meest gereputeerde wevers van Europa. Deze ontwerpen hadden een enorme invloed op de ontwikkeling van de kunst ten noorden van de Alpen: ze luidden als het ware met één breed gebaar de Hoog-Renaissance in. Het is zeer waarschijnlijk dat ook Coecke deze werken te Brussel zag.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here