Vanavond naast eedaflegging raadsleden, ook verkiezing voorzitter raad, schepenen en OCMW-raadsleden

omgeving_foto_2

Aalst (redactie/mas) Het wordt een hele, vrij saaie boterham vanavond de eerste gemeenteraad van de nieuwe coalitie.

Eerst is er kennisgeving van de geldigverklaring van de gemeenteraads-verkiezingen. Nadien wordt aan de raadsleden het besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de burgemeester en de akte van eedaflegging bij de gouverneur ter zitting ter kennis gebracht.

Voor de raadsleden de eed mogen afleggen, is er onderzoek en geldigverklaring van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. Een bureau belast met het onderzoek van de geloofsbrieven brengt ter zitting verslag uit. De geldigheid van de geloofsbrieven wordt onderzocht door het bureau bestaande uit de gemeenteraadsleden: Marc Gielens(CD&V), Sam Van de Putte(SP.A), Johan Stylemans(Open VLD), Martine De Maght(Open VLD), Michel Van Brempt(VB) en Nancy Mbuyi Elonga(Groen).

Dan kan de eedaflegging, één voor één, eindelijk beginnen. De gemeenteraadsleden leggen, vooraleer hun mandaat te aanvaarden volgende eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” (artikel 7 van het gemeentedecreet).  Ze leggen de eed af in handen van de uittredende voorzitter van de gemeenteraad. Dit is Christophe D’Haese.

Omdat er raadsleden zijn die afstand doen van hun mandaat, om bvb OCMW-raadslid te worden, komen er opvolgers. Ook hun geloofsbrieven moeten onderzocht worden.

Als de gemeenteraad geinstalleerd is, wordt er een voorzitter gekozen.  De voorzitter van de vernieuwde gemeenteraad wordt door de gemeenteraadsleden verkozen op basis van de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter. De meerderheid heeft Sanne Nieulandt van N-VA voorgedragen. De mogelijkheid bestaat dat de oppositie een tegenkandidatuur stelt.

Dan begint de verkiezing, eedaflegging en vaststellen van de rangorde van de
schepenen. Eén voor één.

In toepassing van artikel 11 van het OCMW-decreet moet het onderzoek van de geloofsbrieven en de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk Welzijn plaatsvinden op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Als dan in toepassing van artikel 308,§1,3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 de ontvanger wordt aangesteld als financieel beheerder, met behoud van de verworven  rechten inzake het geldelijk statuut, beginnen de toespraken.

De voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester en de fractievoorzitters houden dan een toespraak of toespraakje.

Als dit allemaal achter de rug is komt er een groepsfoto van de gemeenteraad en college op 2de verdieping.

Daarna is er een receptie op het  gelijkvloers in de ridderzaal van het Belfort. En is het wellicht al donderdag 3 januari.

In de ridderzaal zullen twee beeldschermen opgesteld staan. Publiek dat geen plaats meer heeft in de raadszaal kan van hieruit rechtstreeks de eedaflegging volgen.
aalst eedaflegging 2012

Meer foto’s… volg deze link.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here