Vlaams Aalst(1): Sociale verenigingen in Aalst moeten niet Nederlandstalig zijn

Aalst (redactie/mas) “Een private vzw die door derden werd opgericht, zelfs al ontvangt zij subsidies van de overheid, valt dus in beginsel niet onder de taalwetgeving.” Dat staat zwart op wit in de brochure ‘Leidraad voor een goed Vlaams Beleid’ die het nieuwe stadsbestuur van Aalst als richtsnoer wil gebruiken.

De taalwetgeving is wel van toepassing op alle plaatselijke diensten. Dat zijn overheden met een hoofdzakelijk lokale functie, zoals het gemeentebestuur en het OCMW, maar bijvoorbeeld ook het postkantoor of een treinstation van de NMBS.

Ook alle bedrijven en personen die in het algemeen belang en in opdracht van de overheid optreden, moeten in het kader van die openbare dienstverlening de taalwetgeving volgen. Een gemeentelijk parkeerbedrijf of een sociale huisvestingsmaatschappij moet dus de taalwetgeving volgen, net als een vzw die door de gemeente werd opgericht.

Er wordt in de Leidraad wel gewezen op een hoffelijkheidbeginsel. Personeelsleden van de plaatselijke diensten mogen inwoners uit een
ander taalgebied in hun eigen taal te woord staan. Dat is wettelijk toegestaan, maar is geen verplichting. Een particulie die naar het gemeentebestuur belt en het Frans gebruikt, mag met andere woorden in die taal worden geantwoord, maar is geen verplichting.

Voor Toeristische mededelingen is er een uitzondering. In toeristische centra mogen de mededelingen die voor toeristen bedoeld zijn, zoals een brochure of gebruiksinformatie van de parkeerautomaat, opgesteld
worden in minstens de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits). De gemeenten moeten hiervoor de toestemming krijgen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here