Nieuw Aalsters bestuur wil de lat hoog leggen

Aalst (redactie/mas) “Deze meerderheid legt de lat hoog.” Dat zeggen N-VA, CD&V en SP.A zelf.  “Het is onze ambitie om onze stad een heuse
gedaantewisseling te laten ondergaan, van het somber en grauw industrieel bolwerk van het verleden tot een moderne en leefbare stad. Daartoe wordt niet alleen verder gebouwd op de initiatieven die tijdens de vorige legislatuur reeds opgestart zijn, maar worden ook tal van nieuwe projecten opgestart.” aldus Christophe D’Haese op de voorstelling van zijn bestuursakkoord. 

“Politiek bedrijven is in onze stad nooit evident. Aalst heeft een bewogen politieke geschiedenis. Het heeft evenwel geen enkele zin om in het verleden te blijven hangen of om analyses te maken over hoe het had kunnen zijn. Wat nu telt, is wat er de komende zes jaren, en daarna, effectief kan gerealiseerd worden. Het bestuursakkoord formuleert de ambitie om Aalst verder te doen uitgroeien tot een aangename en succesvolle centrumstad en ja, waarom niet, tot een referentiestad voor de rest van Vlaanderen.” ambitie te over bij de nieuwe burgemeester, met naast zich de burgemeester van de laatste dagen Ilse Uyttersprot, die er fijntjes op wees dat zij nog tot 1 januari burgemeester is. Kwesitie van duidelijkheid in de nieuwe meerderheid zeker…

“Het stadsbestuur wil daarbij onderzoeken wat de kerntaken van onze stad zijn, hoe die opdrachten op de meest efficiënte manier worden uitgevoerd en welke synergieën er kunnen gevonden worden. Dit debat moet niet alleen in het begin van de legislatuur gevoerd worden. Het is een bekommernis die doorheen de gehele legislatuur moet worden meegenomen. Afhankelijk van de resultaten van dit permanent debat, en van de beschikbare middelen, zal het organogram van de stadsdiensten worden bijgestuurd.”

“Het bestuur zal elk project ook toetsen aan de financiële haalbaarheid. Het handhaven van de budgettaire orthodoxie zal gedurende de gehele legislatuur een hoofdbekommernis zijn.”

Nieuw is dat de schepen van financiën, die er in Aalst niet is en door de burgemeester zelf wordt waargenomen,  de bespreking van de financiËn departement per departement zal over laten aan de schepenen zelf. Ieder zijn waarheid. “De jaarlijkse budgetbespreking op de gemeenteraad wordt opgewaardeerd tot een kwalitatieve inhoudelijke bespreking waarbij elke schepen individueel zijn of haar deel van het budget toelicht.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here