stille nacht, heilige nacht: de geschiedenis van een evergreen

Aalst (redactie/mas) De geschiedenis van het beroemde lied «Stille Nacht» begon op de avond voor Kerstmis 1818 in Obendorf, een dorpje in de Oostenrijkse bergen.

De priester Josef Mohr van de parochie Sankt Nikolaus had een gedicht geschreven, getiteld «Stille Nacht», dat hij op muziek wilde zetten voor
de middernachtsmis. Maar de priester Mohr was geen musicus. Daarom vroeg hij aan zijn vriend Franz Grüber, leraar en musicus in zijn vrije tijd, om zijn gedicht op muziek te zetten.

Franz Grüber was de organist van de parochie. Nochtans schreef hij een arrangement voor gitaar. Het beroemde lied werd voor het eerst gezongen
op 24 december 1818.

Nadien zou Stille Nacht in de ganse wereld het meest symbolische lied worden van de heilige nacht waarin Christus werd geboren. Is men gelovig of niet, men kan niet onbewogen blijven voor de schoonheid en vooral de diepzinnigheid van dit lied dat de wereld is rondgegaan.

Stille Nacht is vertaald in alle talen van de wereld. Het wordt zelfs in de taal van de Eskimo’s en de Afrikaanse Bantoes gezongen. Geen enkel ander lied, profaan of religieus, heeft zoveel internationale weerklank gevonden.

Doorheen het ganse christendom is het lied Stille Nacht een echt symbool geworden van het diepe mysterie van die nacht waarin de God der christenen werd geboren.

Kan er inderdaad een stillere nacht bestaan dan deze waarin een arm kind werd geboren in een eenvoudige kribbe, terwijl huisdieren zoals een os en een ezel er op ademden om het te verwarmen? Legende of waarheid? Dat heeft weinig belang: het thema heeft de emotie van het ganse mensdom opgewekt.

Opvallend: terwijl de muziek van bijna alle traditionele kerstliederen veranderd is, is de muziek van Stille Nacht puur van vorm en structuur gebleven. Opmerkelijk feit: Stille Nacht, christelijk van origine, is overgenomen door meerdere andere religies. Het wordt zelfs gezongen in de boeddhistische tempels in Azië…

Het is ook een met mysterie beladen nacht waarin drie magiërs uit het Oosten vertrokken, door een vreemde ster verwittigd over de geboorte van een kind dat de koning van de wereld zou worden. Is dit ook een legende of de waarheid? Astronomen hebben bevestigd dat die ster effectief boven Betlehem heeft geschenen…

Het is dus niet te verwonderen dat dit heel eenvoudig maar zo roerend lied de ganse wereld heeft veroverd. Beter dan elk ander kerstlied symboliseert het het mysterie van die geboortenacht, de komst van een kind van God.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here