Gelijkschakeling minimum gezinspensioen

UNIZO is tevreden met de beslissing van de ministerraad om het minimum gezinspensioen voor zelfstandigen vanaf 1 april 2013 gelijk te schakelen met dat van de werknemers. Zowel zelfstandigen als werknemers zullen vanaf die dag een gezinspensioen ontvangen van 16.636,77 EUR per jaar voor een loopbaan van 45 jaar. Wie minder lang gewerkt heeft, krijgt een evenredig bedrag. Oorspronkelijk was voorzien dat de gelijkschakeling reeds vanaf 1 januari 2013 zou gebeuren. Omwille van de budgettair moeilijke omstandigheden is dit 1 april geworden. “Maar deze oplossing is aanvaardbaar. Beter kort uitstel dan afstel,” besluit UNIZO.

Het wegwerken van de kloof tussen het minimum pensioen van de werknemers en dat van de zelfstandigen is al langer een strijdpunt. Over de jaren heen zijn telkens kleine stapjes vooruit gezet. Dat het minimum gezinspensioen nu definitief gelijkgeschakeld wordt, is dus een belangrijk ijkpunt.

Verdere wegwerking discriminaties via algemeen minimumpensioen

Tegelijk blijft er nog een weg te gaan. Het minimum pensioen voor alleenstaande zelfstandigen zal op 12.574,11 EUR blijven en daarmee 739,5 EUR per jaar lager liggen dan dat van de werknemers. Daarnaast geldt voor personen met een gemengde loopbaan nog steeds het zogenaamde klein minimum pensioen van 14.599,38 EUR per jaar voor een gezinspensioen en 11.221,17 EUR voor een alleenstaande. UNIZO pleit er voor om al deze discriminaties verder weg te werken door de introductie van een algemeen minimum pensioen. “Het zou niet mogen uitmaken onder welk statuut men valt. Al wie gewerkt heeft en een lange loopbaan heeft opgebouwd, moet recht hebben op eenzelfde minimum pensioen,” redeneert de ondernemersorganisatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here