Stad Aalst en Eandis introduceren oplaadeilanden

Stad Aalst en Eandis introduceren oplaadeilanden voor elektrische voertuigen. De stad Aalst stelt samen met Eandis de eerste laadpalen voor elektrische voertuigen ter beschikking vlakbij het stadhuis aan de Grote Markt (oplaadeiland voor elektrische scooters en fietsen) en op het Keizersplein (oplaadeiland voor elektrische wagens en fietsen). Deze oplaadeilanden werden gerealiseerd in samenwerking met Eandis, het exploitatiebedrijf van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, met de partners binnen EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) en met steun van de Vlaamse Overheid via het IWT.

Op vrijdag 21 december 2012 werd door burgemeester Ilse Uyttersprot en schepen Johan Stylemans officieel de eerste stekker in het stopcontact gestoken van het oplaadeiland aan het Keizersplein in Aalst. Het EVA-project is opgestart om de steden en gemeenten te ondersteunen in hun milieuambities. Concreet gaat het over 70 oplaadeilanden.

Het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met financiële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De Kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB.

Eandis wil dit jaar op 70 locaties gefaseerd gelijkaardige oplaadpunten uitbouwen om zo te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan er invulling worden gegeven aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen een straal van 20 km of binnen 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben.

Elektrische mobiliteit stimuleren

Door deze infrastructuur ter beschikking te stellen, willen het stadsbestuur van Aalst en Eandis elektrische mobiliteit stimuleren en inspelen op de Europese 20-20-20-richtlijn (20 % minder broeikasgassen, 20 % minder energie en 20 % duurzame energie tegen 2020) en de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid om tot een reductie van de CO2-uitstoot te komen.

In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen.


Slim stroomnetten aansturen

Anders en groener energie gebruiken, stelt nieuwe eisen aan de distributienetten. Naast de klassieke energieafname, injecteren steeds meer klanten zelf groene, duurzame stroom in het netwerk. Om de vraag en het aanbod aan elektriciteit optimaal op elkaar af te stemmen, kiest Eandis voor een actief beheer van de netten. Slimme meters laten toe om de energiestromen correct te meten en de netten slim aan te sturen.

Verschillende technologische oplossingen bieden hier mogelijkheden in de toekomst. Zo zou het opladen van voertuigen zoveel mogelijk kunnen worden verschoven naar de ‘stille uren’ of naar periodes met hoge beschikbaarheid van groene energie. Maar er zijn technische uitdagingen die moeten worden aangepakt vooraleer dat op grote schaal kan of zal doorbreken.

Aalst wil zijn rol als milieuvriendelijke stad benadrukken en zal samen met Eandis ervaring verwerven en expertise opbouwen op het vlak van elektrische mobiliteit.

Oplaadeilanden, een uniek concept?

Op publiek domein worden de oplaadpunten gegroepeerd in zogeheten oplaadeilanden. Automobilisten met een elektrisch voertuig hebben de keuze om op te laden met een klassiek stopcontact op een voeding van 16 ampère, ofwel met een aangepast stopcontact op 32 ampère, naargelang van de technische specificaties van hun voertuig. Op 32 ampère is een lege autobatterij gemiddeld in 2 uur opgeladen.

In ieder oplaadpunt wordt een Telenet Hotspot geïntegreerd. Zo kunnen de bestuurders hun mails beantwoorden, Facebook checken of de krant online lezen tijdens het opladen. Via een vaste internetlijn voorziet Telenet connectiviteit tussen de oplaadpaal en zijn achterliggende beheersystemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here